technisch specialist

Booster

Laatste nieuws

Betrokken medewerkers houden de ontwikkelingen in hun vak goed bij, doen nieuwe kennis op en volgen extra opleidingen. Betrokken werkgevers bieden daar ruimte voor omdat investeren in duurzame inzetbaarheid loont.
Met ingang van 1 september 2016 beëindigt OOMT de financiering van de BKS en de daarbij behorende stimulering. Het besluit van OOMT om de BKS niet meer te financieren, betekent niet direct dat de BKS definitief ophoudt te bestaan. De komende maanden wordt onderzocht of de BKS-toetsing wellicht in betaalde vorm, door de branche zelf overgenomen wordt.
In verband met het aflopen van het sectorplan voor de Mobiliteitsbranche zal het project Blijfmobiel op 30 april 2016 worden stopgezet. Intakegesprekken met ontslagen kandidaten zullen tot uiterlijk dezelfde datum kunnen worden uitgevoerd. Er is inmiddels een nieuw sectorplan goedgekeurd door het Agentschap SZW, voor een pilot met intensieve begeleiding voor werk-naar-werk. Binnenkort zal hier nader over worden gecommuniceerd.
030 - 6354019