home-talent_Einstein

Booster

Laatste nieuws

De O&O organisaties A+O, OOM, OTIB, OOMT, OOC en OVP starten met een gezamenlijk project op het thema werkplekleren.  Dit project sluit aan bij de nauwe intersectorale samenwerking die deze organisaties al langere tijd nastreven. Diverse thema’s beperken zich immers niet tot (deel)sectoren, maar zijn breed herkenbaar en relevant voor de technische sectoren. Voor dit project wordt ESF-financiering aangevraagd.
Betsie Brink is met ingang van 15 augustus 2016 de nieuwe directeur OOMT en Bedrijfsraad Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf. Betsie was tot voor kort manager bij Fundeon (Kennis- en Adviescentrum Bouw en Infra), waar zij eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van sectorale dienstverlening op het gebied van loopbaanontwikkeling, evc, certificering leermeesters en duurzame inzetbaarheid.
“Aandacht voor talent geeft medewerkers meer plezier in hun werk en geeft bedrijven een voorsprong. Zo slaan we twee vliegen in één klap.” Afgelopen editie van Booster gaf Zwanny Naber, voorzitter OOMT antwoord op vragen over de visie. “Met de nieuwe toekomstvisie helpt OOMT mensen in de branche met de veranderingen om te gaan. Vakmanschap en talentontwikkeling staan centraal.” Lees de toekomstvisie 2021
030 - 6354019