home-talent

Booster

Laatste nieuws

“Aandacht voor talent geeft medewerkers meer plezier in hun werk en geeft bedrijven een voorsprong. Zo slaan we twee vliegen in één klap.” Afgelopen editie van Booster gaf Zwanny Naber, voorzitter OOMT antwoord op vragen over de visie. “Met de nieuwe toekomstvisie helpt OOMT mensen in de branche met de veranderingen om te gaan. Vakmanschap en talentontwikkeling staan centraal.” Lees de toekomstvisie 2021
In verband met het aflopen van het sectorplan biedt OOMT in het schooljaar 2016 – 2017 geen leerlingpremie aan. De premie was er om ervoor te zorgen dat bedrijven meer leerwerkplekken ter beschikking stellen aan nieuwe instroom in de branche. Dit resultaat is bereikt.
Betrokken medewerkers houden de ontwikkelingen in hun vak goed bij, doen nieuwe kennis op en volgen extra opleidingen. Betrokken werkgevers bieden daar ruimte voor omdat investeren in duurzame inzetbaarheid loont.
030 - 6354019