Bijdragen in scholing

Vakkennis is belangrijk om je werk te kunnen doen. De ontwikkelingen gaan zo snel dat er veel verandert in je werk. En daavoor heb je weer nieuwe kennis en vaardigheden nodig, en dus opleiding.

Opleidingslandschap

Binnen de mobiliteitsbranche is de afgelopen decennia een breed scala van opleidingsmogelijkheden tot stand gekomen. Daar zijn we trots op. Veel bedrijven hebben eigen opleidingscentra of maken gebruik van externe opleiders om de kennis over nieuwe modellen, techniek of commercie op peil te houden. IBKI vervult de rol van onafhankelijk exameninstituut om de kwaliteit te garanderen.

Kennis: minimale vereiste

Scholing is inmiddels een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Wanneer uw klanten hun truck, auto, fiets, scooter of motor bij uw bedrijf laten repareren dan vertrouwen zij erop dat de kennis en vaardigheden in de werkplaats up-to-date zijn. Dat was vroeger misschien iets waarmee u zich als bedrijf kunt onderscheiden, maar tegenwoordig is het een minimale vereiste. Met die kennis en kunde als basis, is talentontwikkeling is een kerntaak van OOMT.

OOMT bijdragen

Er zijn voor bedrijven allerlei mogelijkheden om scholing te organiseren. Daar is OOMT niet meer voor nodig. Bij sommige trainingen heeft de branche nog wel een steuntje in de rug nodig. Omdat de drempel om de training te gaan volgen zonder stimulering te hoog is bijvoorbeeld, zoals bij leermeestertrainingen en RPT. Of mogelijkheden als het Ervaringscertificaat (EVC) voor vakmensen die wel de kennis en ervaring hebben, maar nooit hun diploma hebben gehaald. In de webshop van partners zoals Innovam staat per training aangegeven óf en in welke mate een training door OOMT gesubsidieerd wordt. Als er een stimulering op een training zit, dan wordt deze automatisch verrekend op de factuur. U hoeft hiervoor dus niets te doen.

RPT

RPT is intensieve praktijktraining voor BBL-leerlingen. Op deze praktijkdag gaan de trainers met de leerlingen dieper in op de lesstof en geven extra uitleg. Hierdoor krijgt de leerling tijd en ruimte om bepaalde vaardigheden te leren. Sommige werkzaamheden komen binnen bepaalde bedrijven niet voor. En de leerling moet deze wel gedaan hebben om zijn examen te halen. Ook dan is RPT een oplossing.

Leermeester worden

Wilt u leermeester worden? Meer informatie over leermeesterschap? Klik hier.

Ervaringscertificaat (EVC)

Het Ervaringscertificaat (EVC) maakt zichtbaar wat medewerkers in de jaren in de praktijk hebben geleerd. Hiervoor wordt, naast het invullen van een vragenlijst, een praktijkobservatie gedaan. Taken en werkzaamheden worden op die manier beoordeeld en de uitkomsten staan in het ervaringscertificaat. Zo is het duidelijk waar de medewerker nu staat en waar deze naar toe kan groeien.

EVC is ontwikkeld in opdracht van OOMT en wordt uitgevoerd door IBKI. De kosten voor EVC bedragen in 2017 € 952,-. OOMT vergoedt dit gehele bedrag, de BTW buiten beschouwing gelaten. Kijk voor meer informatie op www.ibki.nl bij overige examens.

Dit is de grote kopregel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sagittis lacinia ultricies. Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Dit is de grote kopregel
  • Dit is een bullet list item 1
  • En dit is item nummer 2
  • Item nummer 3 zit tussen 2 en 4
  • Nummer 4 komt dus hier
  • Item nummer 5 is aan de lange kant
  • Nummer 6 is de uitsmijter