OOMT nieuws
Jongeren in de techniek

“Bijna de helft van de jeugd geïnteresseerd in techniek”

Vaak wordt verondersteld dat de ‘jeugd van tegenwoordig’ niet graag voor een technische opleiding of carrière kiest. Dit vanwege het slechte danwel ‘saaie’ imago van de sector. Of zit dat toch anders? TechniekTalent.nu peilde onder duizend kinderen en jongeren hoe zij écht denken over techniek.

Bijna de helft (47%) van de jongens tussen 9 en 17 jaar geeft aan geïnteresseerd te zijn in techniek. Bij meisjes in deze leeftijdscategorie ligt dit percentage met 17 aanzienlijk lager. Wanneer gevraagd wordt naar hun associaties met techniek geeft het merendeel van de ondervraagden aan dat het hen een branche lijkt die ‘zeer afwisselend’ is (78%). Zo’n 69% denkt dat zij er ‘goed hun creativiteit in kwijt kunnen’. Ook wordt vaak gedacht dat techniek ‘overal voor nodig is’ (68%) en dat het ‘uitdagend’ is (66%).

Niet saai, wél zwaar

Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek is dat jongeren een baan in de techniek juist NIET zien als ‘saai’ of als ‘een sector met weinig (carrière)mogelijkheden’. Wel denkt ruim eenderde (39%) dat werken in de techniek ‘zwaar’ is. Ook werd gevraagd welke kenmerken nodig zijn voor een baan in de techniek. Het resultaat? Het maken van dingen (83%), het vinden van slimme technische oplossingen voor problemen (82%), een bijdrage leveren aan een groter product (78%) en het maken/bedenken van nieuwe dingen (77%). 75% van de jeugd ziet in dat techniek steeds belangrijker wordt in de toekomst.

Jongeren hebben veelzijdig beeld

“We zien dat jongeren eigenlijk een heel veelzijdig beeld hebben van wat techniek allemaal is”, licht programmamanager Edmee Maas van TechniekTalent.nu de Jeugdmonitor toe. “Maar wanneer het gaat om de ‘identificatie’ met techniek zien we dat de jeugd heel andere associaties heeft.” Zo bestempeld minder dan de helft van alle ondervraagden (39%) techniek als ‘leuk’. Bij jongens is dit ongeveer de helft (51%), bij meisjes 28%. Opvallend, aangezien tegelijkertijd 65% van de ondervraagden aangeeft techniek ‘ingewikkeld’ te vinden. Overigens is een even groot percentage van mening dat je het wél kunt leren. Maas: “Jongeren associëren leren of werken in de techniek niet direct met zichzelf. Dat willen we veranderen.”

TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van technische sectoren in opdracht van
verschillende werknemers- en werkgeversorganisaties. Het doel van de stichting is jongeren te enthousiasmeren voor de technische branche en zo talent te winnen voor de sector. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met scholen en technische bedrijven. Meer informatie over de Jongerenmonitor is hier te vinden.

Dit is de grote kopregel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sagittis lacinia ultricies. Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Dit is de grote kopregel
  • Dit is een bullet list item 1
  • En dit is item nummer 2
  • Item nummer 3 zit tussen 2 en 4
  • Nummer 4 komt dus hier
  • Item nummer 5 is aan de lange kant
  • Nummer 6 is de uitsmijter