Budgetcoaching privacy voorwaarden - OOMT

Privacy voorwaarden bij een budgetcoachings-traject

Wij vinden de zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens en het waarborgen van je privacy belangrijk. We willen je daarom goed informeren over de omgang met je persoonsgegevens bij deelname een budgetcoachings-traject met een Nibud-coach.

Welke persoonsgegevens worden door OOMT verwerkt bij een budgetcoachings-traject en waarom?

Om deel te kunnen nemen aan een budgetcoachings-traject vul je het aanmeldformulier in op www.oomt.nl. Bij de aanmelding vul je de volgende gegevens in: is er sprake van bewindvoering, je voorletters en achternaam (geboortenaam), geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en een korte omschrijving van je vraag als je die hebt aan de Nibud-coach. Wij stellen deze vraag zodat de Nibud-coach het budgetcoachings-traject gericht kan starten. OOMT ontvangt tijdens het budgetcoachings-traject een presentielijst van de Nibud-coach waarop staat of je aanwezig bent geweest bij een budgetcoachings-afspraak.

OOMT gebruikt deze gegevens om deze regeling te kunnen uitvoeren. Zo stellen wij bijvoorbeeld vast dat je een medewerker bent in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche. Via de e-mail en telefonisch kunnen wij met je communiceren over de het budgetcoachings-traject. Omdat wij graag het effect van budgetcoaching willen meten, vraagt OOMT je bij de aanmelding enkele stellingen te beantwoorden. Dit doen we aan het eind van het traject ook. Deze stellingen staan los van het inhoudelijke budgetcoachings-traject, maar zijn puur bedoeld om de effecten van deze regeling te meten.

Wij verwerken jouw contactgegevens ook om de diensten van OOMT te kunnen aanbieden aan mensen werkzaam in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche ter bevordering en facilitering van hun (talent)ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Wil je meer weten over de verwerking van persoonsgegevens door OOMT bekijk dan het privacy statement via oomt.nl/privacy policy.

Deelname aan budgetcoaching is een individueel en persoonlijk traject. Behalve jijzelf en de Nibud-coach krijgt niemand zonder jouw toestemming inzicht in het individuele budgetcoachings-traject, OOMT niet, personeelszaken niet en ook je leidinggevende of werkgever niet. Alles wat in het contact tussen de Nibud-coach en de gecoachte wordt besproken is vertrouwelijk. Er wordt inhoudelijk niet op individueel herleidbaar niveau gerapporteerd aan OOMT of jouw werkgever.

Welke partijen zijn betrokken bij het budgetcoachings-traject?

OOMT heeft het Nibud gevraagd om de budgetcoachings-trajecten uit te voeren. OOMT zorgt voor het aanmeldingsproces en de evaluatie van de dienstverlening. De uitvoering van het budgetcoachings-traject wordt gedaan door de Nibud-coach. Op het gebied van financiële coaching werkt het Nibud samen met Sammen coöperatie. Het Nibud zet de Nibud-coaches van Sammen in.

OOMT, het Nibud en Sammen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de met hun privacybeleid en met de privacywetgeving.

Zijn de Nibud-coaches gecertificeerd?

Ja, de Nibud-coaches van Sammen zijn opgeleid tot budgetcoach en/of schuldhulpverlener en werken volgens een gedragscode. Deze kun je vinden op de website www.sammen.nl. Daarnaast beschikken de Nibud-coaches over een verklaring omtrent gedrag.

Wie hebben inzage in de gegevens die ik deel tijdens een budgetcoachings-traject?

OOMT heeft alleen inzage in de persoonsgegevens die worden uitgevraagd in het aanmeldformulier op www.oomt.nl en of je aanwezig bent geweest bij een budgetcoachings-afspraak met de Nibud-coach. De gegevens die je deelt in het inhoudelijke budgetcoachings-traject zijn alleen inzichtelijk voor jou en de Nibud-coach. Alles wat in het contact tussen de Nibud-coach en de gecoachte wordt besproken is vertrouwelijk. Er wordt inhoudelijk niet individueel herleidbaar gerapporteerd aan OOMT of jouw werkgever.

OOMT ontvangt voor deze dienstverlening subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De presentielijst en de anonieme groepsrapportage worden om deze reden gedeeld met het ministerie SZW. Het ministerie SZW gebruikt deze gegevens om vast te stellen dat de dienstverlening daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en voor eventuele evaluatiedoeleinden. Er wordt niet op individueel herleidbaar niveau gerapporteerd aan het ministerie SZW.

Welke persoonsgegevens wisselen OOMT en Nibud/Sammen uit?

We vragen je toestemming om jouw naam en contactgegevens ter uitvoering met Nibud en Sammen te delen. De uitwisseling van deze informatie is nodig om contact met je te kunnen opnemen en om het budgetcoachings-traject te kunnen uitvoeren. Er wordt door de Nibud-coach inhoudelijk niet op individueel herleidbaar niveau gerapporteerd aan OOMT.

Als OOMT krijgen we van het Nibud alleen een groepsrapportage waarin data van de deelnemers anoniem op hoofdlijnen is samengevat. Jouw persoonlijke gegevens zijn hierin dus niet te herkennen. De informatie en adviezen die in het totaalrapport staan helpen OOMT om de dienstverlening voor de branche verder te verbeteren.

Contact

Heb je vragen over het budgetcoachings-traject? Neem dan contact op met OOMT via 0800 – 0155 of servicedesk@oomt.nl

Kom je er niet helemaal uit?

Geen probleem. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Gebruik onze zoekfunctie eens of stel je vraag aan een van onze medewerkers!

Mis niets

Schrijf je in voor de OOMT nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van OOMT en de ontwikkelingen binnen de mobiliteitsbranche.

"*" geeft vereiste velden aan

DD dash MM dash JJJJ
Wanneer je op 'Houd mij op de hoogte' klikt, ga je akkoord met onze privacy policy.