CAO nieuws Premie Regeling Private Aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek
10-02-2020

Premie Regeling Private Aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek

Er is  sinds 1 juli 2019 een cao Private Aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek. Op basis van deze cao kan je recht hebben op een aanvulling als je wettelijke WW- of loongerelateerde uitkering (WGA) eindigt. Deze regeling wordt ook wel regeling derde WW-jaar genoemd.

Wat houdt deze aanvulling in?

In 2016 heeft de overheid de maximale duur van WW- en WGA-uitkeringen verlaagd van 38 naar 24 maanden. De periode dat een werknemer recht heeft op een WW- of WGA-uitkering is hierdoor korter geworden. Ook bouwt de werknemer die langer dan 10 jaar werkt nog maar een halve maand WW of WGA op per gewerkt jaar. Voorheen was dit 1 maand.

Sociale partners in de Metaal en Techniek hebben deze aanvullingsregeling in het leven geroepen om zo de vertraagde opbouw en de verkorte duur van deze uitkeringen te repareren. Deze aanvulling zorgt ervoor dat mensen die langer werkloos zijn dan dat ze een wettelijke WW- of WGA-uitkering ontvangen, nog maximaal 14 maanden recht hebben op een aanvullende uitkering.

Voor wie?

Deze cao is algemeen verbindend verklaard en geldt ook verplicht voor alle werknemers en werkgevers die vallen onder de bedrijfstak voor het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf. De cao geldt ook voor werkgevers die vrijwillig zijn aangesloten bij de bedrijfstakregelingen.

De premie voor deze regeling is voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 vastgesteld op 0,4% van het jaarsalaris. De werkgever ontvangt de nota voor premiebetaling van MN Services en houdt de premie in op het salaris van de werknemer. De premie wordt berekend over hetzelfde jaarsalarisbegrip dat voor pensioen (PMT) wordt gebruikt.

De uitvoeringsinstantie voor deze regeling is WWplus. Een uitkering kan één maand voor het einde van je WW- of WGA uitkering digitaal worden aangevraagd op www.wwplus.nl.

Meer  informatie?

Op www.wwplus.nl kun je terecht voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden om voor een aanvullende uitkering in aanmerking te komen en het aanvragen van de uitkering.

Mis niets

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen binnen de mobiliteitsbranche met de OOMT nieuwsbrief!
Voordat je vertrekt...

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen de mobiliteitsbranche met de OOMT nieuwsbrief!