EVC

Niet alle vakmensen leren even eenvoudig in de schoolbanken. Anderen hebben het vak in de praktijk geleerd binnen het bedrijf. Zij beschikken wél over de kennis, maar kunnen het niet aantonen door middel van een diploma. En dat is jammer.

Kennis aantonen

Het Ervaringscertificaat (EVC) maakt zichtbaar wat medewerkers in de praktijk hebben geleerd. Hiervoor wordt, naast het invullen van een vragenlijst, een praktijkobservatie gehouden. Taken en werkzaamheden van de medewerker worden op die manier beoordeeld en de uitkomsten komen in het ervaringscertificaat. Zo is het duidelijk waar de medewerker nu staat en waar deze naar toe kan groeien. In overleg kan het EVC zelfs worden verzilverd tot een officieel ROC-diploma.

EVC voor jouw functie?

OOMT heeft EVC-trajecten voor de volgende functies:

 • Autotechnicus
 • Bedrijfsautotechnicus
 • Fietstechnicus
 • Bromfietstechnicus
 • Motorfietstechnicus
 • Receptie-/servicemedewerker
 • Partsmedewerker/-manager
 • Verkoopmedewerker/-manager

Wat kost het EVC?

EVC is ontwikkeld in opdracht van OOMT. De kosten voor EVC bedragen in 2016 € 952,-. OOMT vergoedt dit gehele bedrag, de BTW buiten beschouwing gelaten.

Hoe gaat het in z’n werk?

IBKI is verantwoordelijk voor de uitvoering van de EVC-trajecten, kijk voor alle informatie op www.ibki.nl

Stap 1: Aanvragen informatie EVC via www.ibki.nl

Stap 2: De EVC blijkt waardevol voor jou. Je meldt je via IBKI aan voor het EVC-traject.

Stap 3: Het EVC-traject start vanaf het moment dat IBKI jouw volledige inschrijving heeft ontvangen en duurt vanaf dat moment maximaal 4 maanden.

Stap 4: Via IBKI ontvang je een ‘portfolio’ wat je invult op basis van de aanwezige kennis. Nadat je hem volledig hebt ingevuld, wordt deze door een onafhankelijk assessor beoordeeld.

Stap 5: Wanneer het portfolio is goedgekeurd, volgt het praktijkgedeelte met een ‘Proeve van bekwaamheid’. Dit kan op je eigen werkplek of in het opleidingscentrum in Nieuwegein. In beide gevallen verricht je een aantal werkzaamheden die passen bij het beroep waarvoor je het EVC wilt behalen. Een assessor zal je daarbij observeren. Hij zal ook diverse inzichtvragen stellen over verschillende onderwerpen. Op grond van zijn bevindingen stelt hij een rapport op: het Ervaringscertificaat.

Stap 6: Het rapport van de assessor en de ingevulde vragenlijsten leiden tot een concept Ervaringscertificaat.

Stap 7: Je ontvangt het concept Ervaringscertificaat en je kunt – indien gewenst – reageren op de inhoud. De objectieve bevindingen en conclusies kunnen natuurlijk niet worden aangepast, eventueel kan de verwoording ervan gewijzigd worden.

Stap 8: Wanneer je je in het Ervaringscertificaat herkent, wordt deze definitief gemaakt. Je ontvangt hiervan twee exemplaren. Eén exemplaar kunt je aan uw werkgever of (indien van toepassing) een opleider geven.

Stap 9: Na de erkenning van uw vakmanschap kunt u dit eventueel ook gaan verzilveren. Hiertoe neemt u contact op met een ROC. Hierbij kan de Innovam-adviseur u ondersteunen. Met het ROC kunt u afspraken maken voor een maatwerktraject. Met andere woorden: hoe komt u zo snel en eenvoudig mogelijk aan een officieel diploma?

Dit is de grote kopregel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sagittis lacinia ultricies. Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Dit is de grote kopregel
 • Dit is een bullet list item 1
 • En dit is item nummer 2
 • Item nummer 3 zit tussen 2 en 4
 • Nummer 4 komt dus hier
 • Item nummer 5 is aan de lange kant
 • Nummer 6 is de uitsmijter