EVC

Niet alle vakmensen leren even eenvoudig in de schoolbanken. Anderen hebben het vak in de praktijk geleerd binnen het bedrijf. Zij beschikken wél over de kennis, maar kunnen het niet aantonen door middel van een diploma. En dat is jammer.

Kennis aantonen

Het Ervaringscertificaat (EVC) maakt zichtbaar wat medewerkers in de praktijk hebben geleerd. Hiervoor wordt, naast het invullen van een vragenlijst, een praktijkobservatie gehouden. Taken en werkzaamheden van de medewerker worden op die manier beoordeeld en de uitkomsten komen in het ervaringscertificaat. Zo is het duidelijk waar de medewerker nu staat en waar deze naar toe kan groeien. In overleg kan het EVC zelfs worden verzilverd tot een officieel ROC-diploma.

EVC voor jouw functie?

OOMT heeft EVC-trajecten voor de volgende functies:

 • Autotechnicus
 • Bedrijfsautotechnicus
 • Fietstechnicus
 • Bromfietstechnicus
 • Motorfietstechnicus
 • Receptie-/servicemedewerker
 • Partsmedewerker/-manager
 • Verkoopmedewerker/-manager

Wat kost het EVC?

EVC is ontwikkeld in opdracht van OOMT. De kosten voor EVC bedragen in 2016 € 952,-. OOMT vergoedt dit gehele bedrag, de BTW buiten beschouwing gelaten.

Hoe gaat het in z’n werk?

IBKI is verantwoordelijk voor de uitvoering van de EVC-trajecten, kijk voor alle informatie op www.ibki.nl

Stap 1: Aanvragen informatie EVC via www.ibki.nl

Stap 2: De EVC blijkt waardevol voor jou. Je meldt je via IBKI aan voor het EVC-traject.

Stap 3: Het EVC-traject start vanaf het moment dat IBKI jouw volledige inschrijving heeft ontvangen en duurt vanaf dat moment maximaal 4 maanden.

Stap 4: Via IBKI ontvang je een ‘portfolio’ wat je invult op basis van de aanwezige kennis. Nadat je hem volledig hebt ingevuld, wordt deze door een onafhankelijk assessor beoordeeld.

Stap 5: Wanneer het portfolio is goedgekeurd, volgt het praktijkgedeelte met een ‘Proeve van bekwaamheid’. Dit kan op je eigen werkplek of in het opleidingscentrum in Nieuwegein. In beide gevallen verricht je een aantal werkzaamheden die passen bij het beroep waarvoor je het EVC wilt behalen. Een assessor zal je daarbij observeren. Hij zal ook diverse inzichtvragen stellen over verschillende onderwerpen. Op grond van zijn bevindingen stelt hij een rapport op: het Ervaringscertificaat.

Stap 6: Het rapport van de assessor en de ingevulde vragenlijsten leiden tot een concept Ervaringscertificaat.

Stap 7: Je ontvangt het concept Ervaringscertificaat en je kunt – indien gewenst – reageren op de inhoud. De objectieve bevindingen en conclusies kunnen natuurlijk niet worden aangepast, eventueel kan de verwoording ervan gewijzigd worden.

Stap 8: Wanneer je je in het Ervaringscertificaat herkent, wordt deze definitief gemaakt. Je ontvangt hiervan twee exemplaren. Eén exemplaar kunt je aan uw werkgever of (indien van toepassing) een opleider geven.

Stap 9: Na de erkenning van uw vakmanschap kunt u dit eventueel ook gaan verzilveren. Hiertoe neemt u contact op met een ROC. Hierbij kan de Innovam-adviseur u ondersteunen. Met het ROC kunt u afspraken maken voor een maatwerktraject. Met andere woorden: hoe komt u zo snel en eenvoudig mogelijk aan een officieel diploma?

VOORNAMELIJK A
Jij bent klaar voor de toekomst! Je hebt het naar je zin op het werk. Je bent gemotiveerd en enthousiast. Omdat er in de mobiliteitsbranche in hoog tempo nieuwe functies en werkzaamheden ontstaan, zijn er voor jou heel veel kansen. Wil je weten welke? Kijk dan eens hier


VOORNAMELIJK B

Je bent niet helemaal tevreden over je werk, maar je hebt misschien wat moeite om daar iets aan te doen. Dingen bespreken is een eerste stap, maar dat is best lastig. Misschien kan een loopbaancoach van OOMT jouw advies geven speciaal voor jouw situatie. Lees hier wat een loopbaancoach voor jou kan betekenen.


VOORNAMELIJK C

Je werkt omdat je daarmee voldoet aan de basisbehoefte. Met je loopbaanontwikkeling ben je vrijwel niet bezig. Maar de arbeidsmarkt is moeilijk en je moet tot je 67e werken. Dat gaat beter als je er plezier in hebt. Doe daarom eens de test ‘Hoe blij ben je met je werk?‘.

Vul hier je gegevens in en maak kans op een roadtrip!

SPELREGELS EN ACTIEVOORWAARDEN
Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de ‘Toekomstscan’ actie van OOMT. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Actievoorwaarden winactie Toekomstscan 1. Winacties worden uitgeschreven door OOMT gevestigd te Houten. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing. 2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u meedoet met de Toekomstscan en de gevraagde gegevens hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen. 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag. 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven 6. De looptijd van de actie is vanaf 11 september tot en met 15 oktober 2017. 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle anderen zijn uitgesloten van deelname. 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. De bekendmaking is op 17 oktober 2017 en zal plaatsvinden op onze website en Facebook pagina. 9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. 10. OOMT kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. 13. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal OOMT hiervoor zorg dragen. 14. Medewerkers van OOMT zijn uitgesloten van deelname. 15. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door OOMT voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. 16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door OOMT. 17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 18. Deelnemers aan deze actie dienen werkzaam te zijn bij een OOMT-aangesloten bedrijf. 19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname. 20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de OOMT Klantenservice via: 030 – 635 4019 of per e-mail via: oomt@oomt.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

SPELREGELS EN ACTIEVOORWAARDEN
Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de ‘Gastvrijheidsscan’ actie van OOMT. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Actievoorwaarden winactie Gastvrijheidsscan 1. De winactie wordt uitgeschreven door OOMT gevestigd te Houten. Op de winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing. 2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je meedoet met de Gastvrijheidsscan en de gevraagde gegevens hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen. 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag. 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland 7. Deelnemers aan deze actie dienen werkzaam te zijn bij een OOMTaangesloten bedrijf. 8. Medewerkers van OOMT zijn uitgesloten van deelname. 9. De looptijd van de actie is vanaf 16 november tot en met 13 december 2017. 10. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. De bekendmaking is op 15 december 2017 en zal plaatsvinden op onze website en Facebook pagina. 11. De winnaar wordt binnen 5 werkdagen na sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. 12. OOMT kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. 13. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 14. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. 15. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal OOMT hiervoor zorg dragen. 16. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door OOMT voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. 17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door OOMT. 18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden zijn uitgesloten van deelname. 20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de OOMT Klantenservice via: 030 – 635 4019 of per e-mail via: oomt@oomt.nl. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

DE PRIJS?
Een geheel verzorgd diner bij Restaurant Le Garage in Amsterdam voor maximaal 10 personen die werkzaam zijn bij het winnende bedrijf. Verwacht een heerlijke avond uit met je collega’s en ontdek wat goed gastheerschap betekent. Met de ondernemer van het winnende bedrijf wordt van tevoren telefonisch contact opgenomen door een OOMT gastvrijheidscoach. Het team ontvangt een checklist om aan te vinken welke elementen van gastvrijheid worden herkend in restaurant Le Garage. Binnen enkele weken na het diner komt deze OOMT coach langs bij het bedrijf en wordt besproken hoe de ervaringen met gastvrijheid in het restaurant kunnen bijdragen aan gastheerschap binnen het eigen bedrijf.

Dit is de grote kopregel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sagittis lacinia ultricies. Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Dit is de grote kopregel
 • Dit is een bullet list item 1
 • En dit is item nummer 2
 • Item nummer 3 zit tussen 2 en 4
 • Nummer 4 komt dus hier
 • Item nummer 5 is aan de lange kant
 • Nummer 6 is de uitsmijter