Leerlingwerving

Medewerkers maken uw bedrijf. Een goed opgeleide, gemotiveerde instroom is dus van belang. Maar wat u waarschijnlijk al merkte is dat jongeren niet vanzelf kiezen voor een loopbaan in de mobiliteitsbranche. Een tekort aan medewerkers kan leiden tot hogere lasten en minder kwaliteit. En dat terwijl de eisen aan technologische kennis steeds hoger worden.

Leerlingen

Leerlingen niveau 2, 3 en 4 (en tegenwoordig ook 5), zijn voor de branche interessant. Via de roc’s krijgen zij hun opleiding. De ROC’s bieden informatie over alle branches en niet specifiek mobiliteit. Het is geen kerntaak van OOMT om leerlingen te werven. Als bedrijf bent u zelf verantwoordelijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor jongeren. OOMT helpt u om die verantwoordelijkheid te nemen en er inhoud aan te geven.


Passion for Power
‘Passion for Power’ is er om vmbo- en havo-leerlingen te interesseren voor een loopbaan in de mobiliteitsbranche. Leerlingen vinden er informatie over opleidingen, testjes, welke beroepen er zijn, hoe je carrière kunt maken en een opleidingswijzer. Daarnaast ondersteunt OOMT het ‘On stage’-project waarbij bedrijven en leerlingen elkaar in de regio ontmoeten.
Naar de website

Go4Trucks
‘Go4Trucks’ is de naam voor informatie en inspiratie voor jongeren die denken over een loopbaan in de truckbranche. Op de website vinden ze niet alleen alle roc’s in Nederland maar ook video’s waarmee ze een indruk krijgen van hoe spannend werken met die machtige trucks in de praktijk wel niet is. Go4Trucks ontwikkelde zelfs een eigen app om leerlingen te inspireren voor de branche.
Naar de website

Tweewieler Academy
Opleidingen in de tweewielerbranche waren niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt OOMT het initiatief Tweewieler Academy en hielpen we de organisatie zich te ontwikkelen en te professionaliseren tot wat het nu is: een zelfstandig, professioneel opleidingsinstituut waar de tweewielerbranche dagelijks de vruchten van plukt. En daar zijn we trots op.
Naar de website

TechniekTalent
Wij krijgen regelmatig de vraag waarom wij ons niet richten op basisscholen. Het is onze overtuiging dat je bij jonge leerlingen eerst moet bouwen aan interesse voor techniek. De keuze voor de mobiliteitsbranche komt later, op het vmbo en de havo. Interesse kweken voor techniek doen alle technische branches via TechniekTalent. Deze organisatie inspireert jongeren voor technische beroepen.
Naar de website

NexTechnician
NexTechnician is een samenwerking tussen het bedrijfsleven, roc van Amsterdam en de gemeente Amsterdam. Het doel is om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren. Dat doet NT vooral door het roc en bedrijven intensief te laten samenwerken. OOMT ondersteunt dit initiatief door het ter beschikking stellen van menskracht om de samenwerking te coördineren en te ondersteunen.
Naar de website

Truckacademy
Truckacademy is een landelijk initiatief van truckbedrijven die samenwerken met een aantal roc’s in Nederland. Het doel is om de kennis van leerlingen beter te laten aansluiten bij wat er dagelijks op de werkvloer wordt gevraagd. OOMT ondersteunt dit initiatief van harte. Bijvoorbeeld door menskracht ter beschikking te stellen om de samenwerking tussen bedrijven en ROC’s te coördineren en te ondersteunen.
Website under construction

‘Under construction: Nieuw talent’

Als je aanmaal je diploma in handen hebt, dan voelt het misschien alsof je bent uitgeleerd. Maar het tegendeel is waar. Dan begint het pas! Onze branche is voortdurend in ontwikkeling en dat gaat ‘vol gas’. Om bij te blijven, moet je blijven leren en jezelf ontwikkelen. OOMT onderzoekt wat dat betreft de mogelijkheden van een programma met als werktitel ‘Nieuw talent’.

VOORNAMELIJK A
Jij bent klaar voor de toekomst! Je hebt het naar je zin op het werk. Je bent gemotiveerd en enthousiast. Omdat er in de mobiliteitsbranche in hoog tempo nieuwe functies en werkzaamheden ontstaan, zijn er voor jou heel veel kansen. Wil je weten welke? Kijk dan eens hier


VOORNAMELIJK B

Je bent niet helemaal tevreden over je werk, maar je hebt misschien wat moeite om daar iets aan te doen. Dingen bespreken is een eerste stap, maar dat is best lastig. Misschien kan een loopbaancoach van OOMT jouw advies geven speciaal voor jouw situatie. Lees hier wat een loopbaancoach voor jou kan betekenen.


VOORNAMELIJK C

Je werkt omdat je daarmee voldoet aan de basisbehoefte. Met je loopbaanontwikkeling ben je vrijwel niet bezig. Maar de arbeidsmarkt is moeilijk en je moet tot je 67e werken. Dat gaat beter als je er plezier in hebt. Doe daarom eens de test ‘Hoe blij ben je met je werk?‘.

Vul hier je gegevens in en maak kans op een roadtrip!

SPELREGELS EN ACTIEVOORWAARDEN
Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de ‘Toekomstscan’ actie van OOMT. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Actievoorwaarden winactie Toekomstscan 1. Winacties worden uitgeschreven door OOMT gevestigd te Houten. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing. 2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u meedoet met de Toekomstscan en de gevraagde gegevens hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen. 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag. 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven 6. De looptijd van de actie is vanaf 11 september tot en met 15 oktober 2017. 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle anderen zijn uitgesloten van deelname. 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. De bekendmaking is op 17 oktober 2017 en zal plaatsvinden op onze website en Facebook pagina. 9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. 10. OOMT kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. 13. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal OOMT hiervoor zorg dragen. 14. Medewerkers van OOMT zijn uitgesloten van deelname. 15. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door OOMT voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. 16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door OOMT. 17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 18. Deelnemers aan deze actie dienen werkzaam te zijn bij een OOMT-aangesloten bedrijf. 19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname. 20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de OOMT Klantenservice via: 030 – 635 4019 of per e-mail via: oomt@oomt.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

SPELREGELS EN ACTIEVOORWAARDEN
Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de ‘Gastvrijheidsscan’ actie van OOMT. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Actievoorwaarden winactie Gastvrijheidsscan 1. De winactie wordt uitgeschreven door OOMT gevestigd te Houten. Op de winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing. 2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je meedoet met de Gastvrijheidsscan en de gevraagde gegevens hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen. 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag. 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland 7. Deelnemers aan deze actie dienen werkzaam te zijn bij een OOMTaangesloten bedrijf. 8. Medewerkers van OOMT zijn uitgesloten van deelname. 9. De looptijd van de actie is vanaf 16 november tot en met 13 december 2017. 10. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. De bekendmaking is op 15 december 2017 en zal plaatsvinden op onze website en Facebook pagina. 11. De winnaar wordt binnen 5 werkdagen na sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. 12. OOMT kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. 13. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 14. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. 15. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal OOMT hiervoor zorg dragen. 16. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door OOMT voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. 17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door OOMT. 18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden zijn uitgesloten van deelname. 20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de OOMT Klantenservice via: 030 – 635 4019 of per e-mail via: oomt@oomt.nl. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

DE PRIJS?
Een geheel verzorgd diner bij Restaurant Le Garage in Amsterdam voor maximaal 10 personen die werkzaam zijn bij het winnende bedrijf. Verwacht een heerlijke avond uit met je collega’s en ontdek wat goed gastheerschap betekent. Met de ondernemer van het winnende bedrijf wordt van tevoren telefonisch contact opgenomen door een OOMT gastvrijheidscoach. Het team ontvangt een checklist om aan te vinken welke elementen van gastvrijheid worden herkend in restaurant Le Garage. Binnen enkele weken na het diner komt deze OOMT coach langs bij het bedrijf en wordt besproken hoe de ervaringen met gastvrijheid in het restaurant kunnen bijdragen aan gastheerschap binnen het eigen bedrijf.

Dit is de grote kopregel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sagittis lacinia ultricies. Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Dit is de grote kopregel
  • Dit is een bullet list item 1
  • En dit is item nummer 2
  • Item nummer 3 zit tussen 2 en 4
  • Nummer 4 komt dus hier
  • Item nummer 5 is aan de lange kant
  • Nummer 6 is de uitsmijter