Leerlingwerving

Medewerkers maken uw bedrijf. Een goed opgeleide, gemotiveerde instroom is dus van belang. Maar wat u waarschijnlijk al merkte is dat jongeren niet vanzelf kiezen voor een loopbaan in de mobiliteitsbranche. Een tekort aan medewerkers kan leiden tot hogere lasten en minder kwaliteit. En dat terwijl de eisen aan technologische kennis steeds hoger worden.

Leerlingen

Leerlingen niveau 2, 3 en 4 (en tegenwoordig ook 5), zijn voor de branche interessant. Via de roc’s krijgen zij hun opleiding. De ROC’s bieden informatie over alle branches en niet specifiek mobiliteit. Het is geen kerntaak van OOMT om leerlingen te werven. Als bedrijf bent u zelf verantwoordelijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor jongeren. OOMT helpt u om die verantwoordelijkheid te nemen en er inhoud aan te geven.

Vmbo On Stage
Tijdens vmbo On Stage ontmoeten vmbo-leerlingen en bedrijven elkaar op een regionaal Beroepenfeest, gevolgd door een Doe Dag in de bedrijven. Zo krijgen jongeren een goede indruk van het beroep en heeft het bedrijf de kans om toekomstig talent aan zichzelf en de mobiliteitssector te binden. OOMT draagt financieel bij aan On Stage en stimuleert mobiliteitsbedrijven om (kosteloos) deel te nemen.

Vragen of aanmelden? Bel OOMT op 030 – 608 77 55.
Naar de website

Passion for Power
‘Passion for Power’ is er om vmbo- en havo-leerlingen te interesseren voor een loopbaan in de mobiliteitsbranche. Leerlingen vinden er informatie over opleidingen, testjes, welke beroepen er zijn, hoe je carrière kunt maken en een opleidingswijzer. Daarnaast ondersteunt OOMT het ‘On stage’-project waarbij bedrijven en leerlingen elkaar in de regio ontmoeten.

 

 

Naar de website

Go4Trucks
‘Go4Trucks’ is de naam voor informatie en inspiratie voor jongeren die denken over een loopbaan in de truckbranche. Op de website vinden ze niet alleen alle roc’s in Nederland maar ook video’s waarmee ze een indruk krijgen van hoe spannend werken met die machtige trucks in de praktijk wel niet is. Go4Trucks ontwikkelde zelfs een eigen app om leerlingen te inspireren voor de branche.

 

 

Naar de website

Tweewieler Academy
Opleidingen in de tweewielerbranche waren niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt OOMT het initiatief Tweewieler Academy en hielpen we de organisatie zich te ontwikkelen en te professionaliseren tot wat het nu is: een zelfstandig, professioneel opleidingsinstituut waar de tweewielerbranche dagelijks de vruchten van plukt. En daar zijn we trots op.
Naar de website


TechniekTalent
Wij krijgen regelmatig de vraag waarom wij ons niet richten op basisscholen. Het is onze overtuiging dat je bij jonge leerlingen eerst moet bouwen aan interesse voor techniek. De keuze voor de mobiliteitsbranche komt later, op het vmbo en de havo. Interesse kweken voor techniek doen alle technische branches via TechniekTalent. Deze organisatie inspireert jongeren voor technische beroepen.
Naar de website

NexTechnician
NexTechnician is een samenwerking tussen het bedrijfsleven, roc van Amsterdam en de gemeente Amsterdam. Het doel is om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren. Dat doet NT vooral door het roc en bedrijven intensief te laten samenwerken. OOMT ondersteunt dit initiatief door het ter beschikking stellen van menskracht om de samenwerking te coördineren en te ondersteunen.
Naar de website

Truckacademy
Truckacademy is een landelijk initiatief van truckbedrijven die samenwerken met een aantal roc’s in Nederland. Het doel is om de kennis van leerlingen beter te laten aansluiten bij wat er dagelijks op de werkvloer wordt gevraagd. OOMT ondersteunt dit initiatief van harte. Bijvoorbeeld door menskracht ter beschikking te stellen om de samenwerking tussen bedrijven en ROC’s te coördineren en te ondersteunen.
Website under construction

‘Under construction: Nieuw talent’

Als je aanmaal je diploma in handen hebt, dan voelt het misschien alsof je bent uitgeleerd. Maar het tegendeel is waar. Dan begint het pas! Onze branche is voortdurend in ontwikkeling en dat gaat ‘vol gas’. Om bij te blijven, moet je blijven leren en jezelf ontwikkelen. OOMT onderzoekt wat dat betreft de mogelijkheden van een programma met als werktitel ‘Nieuw talent’.

Dit is de grote kopregel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sagittis lacinia ultricies. Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Dit is de grote kopregel
  • Dit is een bullet list item 1
  • En dit is item nummer 2
  • Item nummer 3 zit tussen 2 en 4
  • Nummer 4 komt dus hier
  • Item nummer 5 is aan de lange kant
  • Nummer 6 is de uitsmijter