Uitleg wet WIA

Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: WGA en IVA

Na de WIA-beoordeling beslist UWV voor hoeveel procent je medewerker arbeidsongeschikt is en welke uitkering hij of zij eventueel krijgt. Er zijn namelijk twee WIA-regelingen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

 • WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering is bedoeld voor een medewerker die (in de toekomst) wel weer (gedeeltelijk) aan de slag kan. De eerste 10 jaar betaal je als werkgever mee aan deze uitkering – ook als je medewerker niet meer in dienst is.
 • IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze uitkering krijgt je medewerker als hij of zij niet of nauwelijks nog kan werken en de kans op herstel klein is. Deze uitkering betaalt UWV aan je medewerker.

Werkgever betaalt de WGA-uitkering

Betalen via UWV: premiedifferentiatie

Werkgevers dragen samen de kosten voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, door premie te betalen aan UWV. Als een van je medewerkers een WGA-uitkering krijgt, betaal je bovenop die basispremie een gedifferentieerde WGA-premie (de ‘gedifferentieerde premie Werkhervattingskas’). De hoogte ervan hangt af van je bedrijfsgrootte en branche. De duur is maximaal 10 jaar.

Of zelf betalen: eigenrisicodrager worden

Je kunt ook zelf de kosten voor de WGA op je nemen. In ruil daarvoor betaal je UWV geen gedifferentieerde premie. Je wordt dan ‘eigenrisicodrager’. UWV stuurt je maandelijks een factuur voor de WGA-uitkering van je medewerker. Ook blijf je verantwoordelijk voor re-integratie van je deels arbeidsongeschikte medewerker. NV Schade biedt verzekeringen die deze WGA-risico’s dekken.

Eigenrisicodrager voor de WGA-uitkering

Verzekering voor WGA-eigenrisicodragerschap

Je kunt je verzekeren tegen de financiële risico’s van het eigenrisicodragerschap. Als je kiest voor een verzekering, dan kun je de premies van verzekeraars vergelijken met de premie die je betaalt bij UWV. Houd er wel rekening mee dat de UWV-premie vaak wordt verhoogd wanneer je werknemer een WGA-uitkering toegekend krijgt.

Ook verantwoordelijk voor re-integratie

Als WGA-eigenrisicodrager blijf je ook zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de re-integratie van de (ex-)werknemer. Deze re-integratieplicht is minder intensief dan in de eerste 2 ziektejaren, maar het is toch een factor die van belang is bij je keuze. Bij sommige verzekeringen voor het WGA-eigenrisicodragerschap is deze re-integratieverplichting meeverzekerd.

Eigenrisicodrager worden – advies

Wat kun je het beste kiezen – zelf de WGA-kosten op je nemen (en je hiervoor eventueel verzekeren) of de gedifferentieerde premie betalen aan UWV? Daar is helaas geen eenduidig antwoord op te geven, want het verschilt per bedrijf. Een assurantietussenpersoon of een verzekeraar kan dit voor je in kaart brengen. De coach van OOMT kan je in algemene zin informeren over wat WGA-ERD inhoudt. Met deze informatie kun je overwegen of het bij jou past om zelf de WGA-kosten op je te nemen. Vervolgens kan je samen met een assurantietussenpersoon of een verzekeraar kijken welke mogelijkheden er zijn en wat de verzekering u gaat kosten zodat u dit kunt vergelijken met de premie van UWV.

Wanneer WGA en wanneer IVA

Arbeidsongeschiktheidspercentages voor WGA en IVA

 • Bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid komt je medewerker niet in aanmerking voor een WIA-uitkering.
 • Is je medewerker tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt, dan komt hij of zij in aanmerking voor de WGA-uitkering. Die bedraagt in het begin minimaal 70% van het oude loon. Later wordt dit bedrag lager. Dit inkomen is aan te vullen met loon uit passend werk.
 • Is je werknemer tussen de 80% tot 100% arbeidsongeschikt, maar is werken op den duur wel weer mogelijk? Ook dan krijgt hij of zij een WGA-uitkering. Die bedraagt minimaal 70% van het oude loon, zolang het percentage van arbeidsongeschiktheid niet verandert.
 • Is je werknemer tussen de 80% tot 100% arbeidsongeschikt bevonden en heeft UWV de inschatting gemaakt dat werken ook op lange termijn niet mogelijk meer is, dan komt hij of zij in aanmerking voor een IVA-uitkering. Deze uitkering bedraagt 75% van het oude loon.

Je kunt een beeld krijgen van het inkomen met de WIA-calculator van NV Schade.

Niet eens met de beslissing van UWV

Als je medewerker het niet eens is met de beslissing van UWV, zijn er 3 mogelijkheden:

 1. Bezwaar maken bij UWV
 2. In beroep gaan bij de rechtbank
 3. Klacht indienen bij UWV

Meer hierover vind je op de pagina over Arbeidsongeschiktheid voor medewerkers.

Het dienstverband beëindigen na 2 jaar

Ontslagverbod tot aan de WIA-keuring

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om 2 jaar het loon door te betalen bij ziekte. In die periode geldt een ontslagverbod. Na 2 jaar ziekte kan je medewerker een WIA-uitkering aanvragen bij UWV. UWV beoordeelt dan of er van beide kanten voldoende inspanning is geweest om re-integratie mogelijk te maken.

 • Onvoldoende: sanctie. Als UWV de inspanningen als onvoldoende beoordeelt, krijg je als werkgever een sanctie die je verplicht tot maximaal één jaar extra loondoorbetaling.
 • Voldoende: einde ontslagverbod. Als UWV de re-integratie-inspanningen als voldoende beoordeelt, dan volgt de WIA-keuring. Hiermee eindigt je loondoorbetalingsverplichting en ook het ontslagverbod. Je kunt dan bij UWV Werkbedrijf een ontslagvergunning aanvragen.

Ontslag arbeidsongeschikte medewerker

Na twee jaar loondoorbetaling kan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Je maakt hierover afspraken met je medewerker. Als je er niet uitkomt met je medewerker kun je een ontslagvergunning bij UWV aanvragen. UWV Werkbedrijf beoordeelt je aanvraag voor de ontslagvergunning. De belangrijkste voorwaarden zijn:
 1. Geen passend werk. Je hebt nu, of in de komende 26 weken, geen passend werk voor de deels arbeidsongeschikte werknemer.
 2. Belastbaarheid blijft ontoereikend. Je verwacht niet dat de belastbaarheid van de werknemer in de komende 26 weken zozeer zal verbeteren dat je alsnog passend werk hebt.

 

image description

Kom je er niet helemaal uit?

Geen probleem. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Gebruik onze zoekfunctie eens of stel je vraag aan een van onze medewerkers!

Bel ons!
image description

Directe informatie

Kom je er niet helemaal uit? Bel ons of probeer eens de zoekfunctie uit!

Contactinformatie

 • Telnr. 0800 0155
 • Email: servicedesk@oomt.nl

Zoekfunctie gebruiken

Zoekfunctie gebruiken

Mis niets

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen binnen de mobiliteitsbranche met de OOMT nieuwsbrief!
Voordat je vertrekt...

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen de mobiliteitsbranche met de OOMT nieuwsbrief!