Medewerker langere tijd ziek

Is je medewerker langere tijd ziek? Dan moet de bedrijfsarts van de arbodienst binnen 6 weken een probleemanalyse opstellen. Aan de hand van deze analyse, maak jij als werkgever samen met je zieke werknemer in goed overleg een Plan van Aanpak. Hierin leg je vast welke afspraken zijn overeengekomen voor de route naar herstel. Bel gerust met een coach van OOMT als je vragen hebt over het maken van een Plan van Aanpak.

Financiële gevolgen:

  • De eerste 6 maanden betaal je 100% van het normale loon.

Langere tijd ziek: tot 2 jaar

In het plan van aanpak staan stappen die jij en de medewerker gaan nemen om re-integratie mogelijk te maken. Elke 6 weken spreekt de bedrijfsarts met je medewerker. De bedrijfsarts adviseert jou met welke beperkingen je rekening moet houden. Bij verandering in de beperkingen, bespreek je met je medewerker wat dit betekent voor de re-integratie en voor het Plan van Aanpak. Tegen het eind van het eerste jaar moet je de medewerker aanmelden bij UWV, in de 42ste week van de ziekteverzuimperiode.

Financiële gevolgen:

  • Tussen de 6 maanden en 2 jaar betaal je 90% van het normale loon. Voor de uren dat de medewerker werkt conform Plan van Aanpak, heeft hij recht op 100%.

Medewerker langer dan 2 jaar ziek

Is je medewerker ondanks alle inspanningen toch niet hersteld, dan wordt het tijd voor een beoordeling bij UWV. Als je in de 42ste week de melding hebt gedaan bij UWV, dan stuurt UWV automatisch een aanvraagformulier naar je medewerker. Deze aanvraag moet de medewerker uiterlijk in de 91ste week terugsturen naar UWV. Meer hierover vind je bij Arbeidsongeschiktheid.

Financiële gevolgen:

  • Als UWV bepaalt dat de re-integratie voldoende is, dan vervalt na 2 jaar je plicht tot loondoorbetaling.

Verzuimverzekering plus begeleiding

Je kunt je verzekeren voor de financiële risico’s van ziekteverzuim. Verzekeraars bieden hiervoor vaak een combinatiepakket van verzuimverzekering plus arbodienstverlening en casemanagement. Daarbij krijg je begeleiding in het opvolgen van de re-integratiewetgeving.

Re-integratiesubsidies via de Bedrijfsraad

Via de Bedrijfsraad kun je ook aanspraak maken op re-integratiesubsidies:

  • Als er aanpassingen op de werkplek nodig zijn voordat de medewerker weer aan de slag kan, dan kun je hiervoor een re-integratiebudget krijgen van maximaal € 1.000.
  • Als je een re-integratiebedrijf wilt inschakelen om passend werk elders te vinden voor je medewerker, dan kun je 25% van de kosten met een maximum van € 1.250,- hiervoor vergoed krijgen.
  • Als je elders werk vindt voor je medewerker, dan kun je een re-integratiebijdrage krijgen van € 1.250. Hiervan is € 500 voor de re-integrerende medewerker. Vraag naar de voorwaarden. Een coach kan je hierin adviseren.

Coaching voor succesvolle re-integratie

Het kan best een uitdaging zijn om je medewerker te ondersteunen bij het terugkeren naar de werkvloer. Dit kan in eigen werk zijn, (tijdelijk) aangepast werk bij huidig bedrijf of mogelijkheden onderzoeken voor ander werk bij een andere werkgever. Dat hoef je gelukkig niet alleen te doen. De arbodienst, je bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige van de arbodienst bieden je ondersteuning. Zij geven advies over de inzet van een re-integratiebureau. Daarnaast adviseren we je contact op te nemen met de coach van OOMT om te kijken of en welke ondersteuning de OOMT coach kan bieden.

Risico Inventarisatie en Evaluatie bijwerken?

Kijk regelmatig wat de redenen zijn voor ziekteverzuim. Kan het zijn dat je anders om moet gaan met bepaalde risico’s op de werkvloer? Dit leg je vast in je Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Meer hierover vind je op de pagina Preventiemedewerker.

image description

Kom je er niet helemaal uit?

Geen probleem. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Gebruik onze zoekfunctie eens of stel je vraag aan een van onze medewerkers!

Bel ons!
image description

Directe informatie

Kom je er niet helemaal uit? Bel ons of probeer eens de zoekfunctie uit!

Contactinformatie

  • Telnr. 0800 0155
  • Email: servicedesk@oomt.nl

Zoekfunctie gebruiken

Zoekfunctie gebruiken

Mis niets

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen binnen de mobiliteitsbranche met de OOMT nieuwsbrief!
Voordat je vertrekt...

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen de mobiliteitsbranche met de OOMT nieuwsbrief!