Meest gestelde vragen

Hoe kan ik checken of mijn bedrijf OOMT afdraagt?

MN verstuurt vier keer per jaar, halverwege het kwartaal, een gecombineerde premienota. De verschuldigde premie treft u op de nota aan, onder de beschrijving SFMvT. Als u een bedrag achter deze vermelding ziet staan, dan betekent dit dat u afdraagt voor OOMT.

De huidige premie bedraagt 0,7% van de loonsom, zijnde 0,2% voor het Sociaal Fonds en 0,5% voor het opleidingsfonds OOMT. Voor revisie- en verhuurbedrijven is een aangepaste premie afgesproken te weten 0,45% van de loonsom waarbij 0,2% is bestemd voor het Sociaal Fonds en 0,25% voor OOMT.

Kan ik mij aanmelden voor OOMT Leerlingpremie?

Met ingang van 2016 is het niet meer mogelijk om via OOMT Leerlingpremie aan te vragen. Wij wijzen u echter graag op een alternatieve regeling, te weten de Subsidieregeling Praktijkleren van de Rijksoverheid. http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren Belangrijk te weten is, dat dit een subsidieregeling is die je kunt aanvragen over het afgelopen schooljaar.

Krijg ik subsidie van OOMT voor een opleiding of training?

OOMT stimuleert de ontwikkeling van vakmensen en mobiliteitsbedrijven met diverse programma’s. Onze programma’s helpen medewerkers en bedrijven met de veranderingen die de branche door gaat maken en al doormaakt. Dit doen wij niet door mee te betalen aan een opleiding of een training, maar door middel van bijvoorbeeld loopbaancoaching, helpen in te schatten of uw bedrijf klaar is voor de toekomst, ondersteuning van leermeesters, gastheerschap of projecten gericht op de instroom van nieuwe medewerkers in de branche. Zo versterkt OOMT het vakmanschap in de branche.

Wilt u nadere informatie of weten wat úw mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met een van onze loopbaancoaches:www.oomt.nl/loopbaancoaching.

 

Mijn (mobiliteits)bedrijf valt niet onder de cao en de OOMT-regelingen. Kan dat wel?

Aanmelden voor de pensioen- en sociale regelingen kan bij MN Services via telefoonnummer 070-3 160 160. Dit gaat als volgt:
• U ontvangt een tijdelijke registratie.
• Bij nieuwe werkgevers, op verzoek van sociale partners of als er anderszins aanleiding toe is, onderzoekt MN om te bepalen of de werkgever daadwerkelijk onder de werkingssfeer van de CAO valt.
• Is dit het geval dan wordt de werkgever definitief geregistreerd en ontvangt hij een uniek werkgeversnummer.
• Kort daarna volgt een gecombineerde nota voor de te betalen pensioenpremie en de verschuldigde premie voor de sociale regelingen.
• Als uit het onderzoek blijkt dat het bedrijf niet onder de werkingssfeer van de CAO valt, dan kunt u geen gebruik maken van OOMT-diensten.

Wanneer kan een werkgever gebruik maken van OOMT?

Een werkgever kan voor zichzelf of individuele medewerkers gebruik maken van de diensten van OOMT als hij valt onder de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf. U kunt dit controleren door middel van de gecombineerde premienota die u ieder kwartaal ontvangt van MN Services. De verschuldigde premie treft u op de nota aan, onder de beschrijving ‘SFMvT’. Als u een bedrag achter deze vermelding ziet staan, dan betekent dit dat u afdraagt voor OOMT.

Dit is de grote kopregel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sagittis lacinia ultricies. Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Dit is de grote kopregel
  • Dit is een bullet list item 1
  • En dit is item nummer 2
  • Item nummer 3 zit tussen 2 en 4
  • Nummer 4 komt dus hier
  • Item nummer 5 is aan de lange kant
  • Nummer 6 is de uitsmijter