Nieuwe cao: aanvulling WW-uitkering
10-05-2019

Nieuwe cao: aanvulling WW-uitkering

  De lengte en opbouw van de collectieve WW-uitkering (werkloosheidswet) voor werknemers is vanwege gewijzigde wetgeving stapsgewijs verkort van 38 maanden naar 24 maanden per 1 april 2019. De reparatie van de WW-uitkering houdt in dat het verschil tussen de duur van de WW-uitkering tot 1 januari 2016 en de duur vanaf 1 januari 2016 wordt gerepareerd. Dit gebeurt niet via de wet, maar via cao’s. Daarom geldt de reparatie van de WW-uitkering slechts voor werknemers op wie een cao van toepassing is, waarin dit is geregeld.

  Sociale partners in de Metaal en Techniek hebben besloten om private afspraken te maken om de kortere WW te repareren. Dit wordt het derde WW-jaar genoemd (eigenlijk 14 maanden). Het derde WW-jaar is een private uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW. De regeling gaat in per 1 juli 2019. Vanaf dat moment kan er premie in rekening worden gebracht. Voor de periode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019 is de premie vastgesteld op 0,3%. De premie wordt berekend over hetzelfde jaarsalarisbegrip welke voor pensioen (PMT) wordt gebruikt. De nota voor de premiebetaling zal de werkgever van dezelfde instantie ontvangen als die van voor het pensioen en de sociale regelingen: Mn Services N.V.

  Wie betaalt de premie?

  De premie voor het 3e WW-jaar wordt volledig betaald door de werknemers. De bijdrage wordt door de werkgever ingehouden op het brutoloon van de werknemer. De werkgevers betalen de premie voor de wettelijke WW (zoals dat nu ook al gebeurt).

  Voor welke sectoren geldt dit?

  De cao Private Aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek is algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat deze cao gaat gelden voor alle werknemers en werkgevers die vallen onder de volgende bedrijfstakken:

  • het carrosseriebedrijf
  • het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf
  • het tankstation- en wasbedrijf.

  De regeling is verplicht voor alle werkgevers en werknemers in de hiervoor genoemde bedrijfstakken. Een individuele werknemer kan er dus niet voor kiezen om niet mee te doen wanneer hij of zij onder een van deze bedrijfstakken valt.

  Meer informatie? De komende weken en maanden zal meer informatie volgen via de website www.wwmetaalentechniek.nl

   

  Mis niets

  Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen binnen de mobiliteitsbranche met de OOMT nieuwsbrief!
  • Wanneer je op 'Houd mij op de hoogte' klikt, ga je akkoord met onze privacy policy.
  Bedankt, uw aanvraag wordt verwerkt