OOMT peilt periodiek waaraan behoefte is in de branche en hoe de branche zich op verschillende gebieden ontwikkelt. Dat is nodig om een beeld over de toekomst van de branche te krijgen en daarop beleid te kunnen uitzetten.

Nieuw werk

In de mobiliteitsbranche ontstaan in hoog tempo nieuwe functies en werkzaamheden. OOMT onderzocht welke gevolgen dat heeft. Bedrijven en medewerkers staan de komende tijd voor grote uitdagingen. Bestaande functies verdwijnen of veranderen en er ontstaan nieuwe taakgebieden. Ben je benieuwd wat deze taakgebieden voor jou of jouw bedrijf betekenen?

Tweewielerbranche trendrapport

In 2016 presenteerde BOVAG een onderzoek naar trends in tweewielerbranche. Het rapport ‘Vernieuwend naar de toekomst’ is een vervolg daarop. Het geeft antwoorden op vragen als: Hoe ga je als ondernemer met de veranderingen om? Wat wordt er verwacht van mij als ondernemer? Welke vaardigheden heb je in de toekomst nodig? En wat betekent dit voor de medewerkers?

Kengetallen 2005-2016

Het Kengetallenonderzoek geeft een rijke verzameling aan cijfers over werkgevers en medewerkers in de mobiliteitsbranche. OOMT voert dit onderzoek jaarlijks uit over een periode van 11 jaar. Daardoor zijn trends en ontwikkelingen goed zichtbaar.

Truckbranche 2025

De bedrijfswagenbranche is sterk in ontwikkeling door allerlei invloeden. De verkopen zijn (structureel) lager, doordat afnemers van trucks (de transportsector) onder druk staan. Maar ook de technologische ontwikkelingen en veranderende klantverwachtingen stellen andere eisen aan het personeel.

Conclusies
De belangrijkste conclusies uit het trendonderzoek zijn:

 • De personeelsbehoefte neemt tot 2025 af met circa 20% voor zowel sales als technisch personeel.
 • Verkoopmedewerkers hebben meer klantkennis en klantbegrip nodig en zullen zich nog meer als strategisch partner/sparringpartner van de klant moeten opstellen. Total Cost of Ownership (TCO) is daarbij het sleutelwoord.
 • Aan de onderhoudskant krijgen medewerkers te maken met een tweedeling. Enerzijds komt er meer complexere technologie, waarmee er een grotere vraag is naar Technisch Specialist (niveau 4 en hoger). Tegelijk zullen onderhoudswerkzaamheden meer naar het niveau van de Bedrijfsauto Technicus (niveau 2) verschuiven. Daarmee komt de functie van Eerste Bedrijfsauto Technicus (niveau 3) in de knel. Medewerkers moeten dus efficiënter ingezet worden op verschillende werkzaamheden.

Medewerker-tevredenheid

Hoe tevredener medewerkers zijn, hoe minder snel zij hun bedrijf of de branche verlaten. Lager personeelsverloop levert lagere wervings- en opleidingskosten op. Daarnaast zijn tevreden medewerkers productiever. Het is voor bedrijven dus belangrijk om hun personeel tevreden te houden.

Medewerkers vragen vooral 3 zaken van hun werkgever:

 • Het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden
 • Het tonen van goed leiderschap
 • Het bieden van duidelijkheid, vrijheid en zinvolheid van werk.

Kwaliteit leerlingen

Motivatie en interesse in het vak zijn voor leermeesters de belangrijkste eigenschappen voor een leerling. Daarnaast moet de leerling wel beschikken over basiskennis van (voertuig-)techniek en materiaal- en gereedschapskennis.

Belangrijk is dat leerbedrijven goed nadenken over waar zij op termijn met de leerling naartoe willen: zoekt het bedrijf meer een toekomstig diagnose specialist of een handige autotechnicus. Dat kan bepalen of een meer theoretische BOL-leerling of meer praktische vmbo voertuigtechniek-leerling gezocht wordt.

Sales personenauto 2020

Subsidiebeleid van de overheid, de invloed van internet, het veranderende consumentengedrag. Redenen waarom de autoverkoop de afgelopen jaren zo veranderd is. Het salesteam zal daardoor krimpen en in samenstelling veranderen.

Het traditionele businessmodel in de branche (een fijnmazig netwerk van verkoop- en onderhoudspunten) staat sterk onder druk. Terwijl het onderhoud netwerk fijnmazig blijft, zal het aantal verkooppunten afnemen. Het aantal verkoopadviseurs en verkoopmanagers (waar het salesteam in 2013 nog vooral bestaat) zal in aantal afnemen (-25%). Tegelijk zullen er belangrijke sales-ondersteunende functies bij komen in het team, bijvoorbeeld een klantenservice, webondersteuning, gastvrouwen en –heren. Deze functies zijn niet meer branchespecifiek. Omdat er grotere salesteams ontstaan met een andere samenstelling, zal ook het salesmanagement veranderen. De serviceadviseur krijgt meer verkooptaken en zal de verbinding worden tussen verkoop en werkplaats.

Technisch personeel 2025

Door het toenemende gebruik van elektronica en communicatiesystemen in nieuwe personenauto’s verandert de inhoud van het vak van autotechnici. De invloed van nieuwe aandrijftechnieken is tot 2025 beperkt. Het werk in de werkplaats zal op korte termijn veranderen en daarmee ook de organisatie van het werk. Het tempo is erg afhankelijk van invloeden van buiten de mobiliteitsbranche.

Conclusies

 • Wetgeving, subsidiebeleid en technologische doorbraken versnellen veranderingen sprongsgewijs.
 • Veranderingen in elektronica- en communicatiesystemen gaan snel.
 • De verandering van de aandrijflijnen gaat relatief langzaam in vergelijking tot het totale wagenpark.
 • Nieuwe technieken (zoals communicatietechnologie) en materialen vragen om andere kennis van medewerkers.
 • Meer elektronica zorgt voor complexere systemen en daarmee meer vraag naar hoger geschoold personeel.
 • Puur mechanisch onderhoud neemt af en daarmee de behoefte aan lager geschoold personeel.
 • Nieuwe technieken en behoefte aan inzicht in werk vragen een andere manier van werken en rapporteren.

VOORNAMELIJK A
Jij bent klaar voor de toekomst! Je hebt het naar je zin op het werk. Je bent gemotiveerd en enthousiast. Omdat er in de mobiliteitsbranche in hoog tempo nieuwe functies en werkzaamheden ontstaan, zijn er voor jou heel veel kansen. Wil je weten welke? Kijk dan eens hier


VOORNAMELIJK B

Je bent niet helemaal tevreden over je werk, maar je hebt misschien wat moeite om daar iets aan te doen. Dingen bespreken is een eerste stap, maar dat is best lastig. Misschien kan een loopbaancoach van OOMT jouw advies geven speciaal voor jouw situatie. Lees hier wat een loopbaancoach voor jou kan betekenen.


VOORNAMELIJK C

Je werkt omdat je daarmee voldoet aan de basisbehoefte. Met je loopbaanontwikkeling ben je vrijwel niet bezig. Maar de arbeidsmarkt is moeilijk en je moet tot je 67e werken. Dat gaat beter als je er plezier in hebt. Doe daarom eens de test ‘Hoe blij ben je met je werk?‘.

Vul hier je gegevens in en maak kans op een roadtrip!

SPELREGELS EN ACTIEVOORWAARDEN
Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de ‘Toekomstscan’ actie van OOMT. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Actievoorwaarden winactie Toekomstscan 1. Winacties worden uitgeschreven door OOMT gevestigd te Houten. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing. 2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u meedoet met de Toekomstscan en de gevraagde gegevens hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen. 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag. 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven 6. De looptijd van de actie is vanaf 11 september tot en met 15 oktober 2017. 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle anderen zijn uitgesloten van deelname. 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. De bekendmaking is op 17 oktober 2017 en zal plaatsvinden op onze website en Facebook pagina. 9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. 10. OOMT kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. 13. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal OOMT hiervoor zorg dragen. 14. Medewerkers van OOMT zijn uitgesloten van deelname. 15. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door OOMT voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. 16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door OOMT. 17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 18. Deelnemers aan deze actie dienen werkzaam te zijn bij een OOMT-aangesloten bedrijf. 19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname. 20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de OOMT Klantenservice via: 030 – 635 4019 of per e-mail via: oomt@oomt.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

SPELREGELS EN ACTIEVOORWAARDEN
Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de ‘Gastvrijheidsscan’ actie van OOMT. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Actievoorwaarden winactie Gastvrijheidsscan 1. De winactie wordt uitgeschreven door OOMT gevestigd te Houten. Op de winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing. 2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je meedoet met de Gastvrijheidsscan en de gevraagde gegevens hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen. 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag. 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland 7. Deelnemers aan deze actie dienen werkzaam te zijn bij een OOMTaangesloten bedrijf. 8. Medewerkers van OOMT zijn uitgesloten van deelname. 9. De looptijd van de actie is vanaf 16 november tot en met 13 december 2017. 10. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. De bekendmaking is op 15 december 2017 en zal plaatsvinden op onze website en Facebook pagina. 11. De winnaar wordt binnen 5 werkdagen na sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. 12. OOMT kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. 13. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 14. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. 15. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal OOMT hiervoor zorg dragen. 16. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door OOMT voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. 17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door OOMT. 18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden zijn uitgesloten van deelname. 20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de OOMT Klantenservice via: 030 – 635 4019 of per e-mail via: oomt@oomt.nl. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

DE PRIJS?
Een geheel verzorgd diner bij Restaurant Le Garage in Amsterdam voor maximaal 10 personen die werkzaam zijn bij het winnende bedrijf. Verwacht een heerlijke avond uit met je collega’s en ontdek wat goed gastheerschap betekent. Met de ondernemer van het winnende bedrijf wordt van tevoren telefonisch contact opgenomen door een OOMT gastvrijheidscoach. Het team ontvangt een checklist om aan te vinken welke elementen van gastvrijheid worden herkend in restaurant Le Garage. Binnen enkele weken na het diner komt deze OOMT coach langs bij het bedrijf en wordt besproken hoe de ervaringen met gastvrijheid in het restaurant kunnen bijdragen aan gastheerschap binnen het eigen bedrijf.

Dit is de grote kopregel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sagittis lacinia ultricies. Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Dit is de grote kopregel
 • Dit is een bullet list item 1
 • En dit is item nummer 2
 • Item nummer 3 zit tussen 2 en 4
 • Nummer 4 komt dus hier
 • Item nummer 5 is aan de lange kant
 • Nummer 6 is de uitsmijter