OOMT peilt periodiek waaraan behoefte is in de branche en hoe de branche zich op verschillende gebieden ontwikkelt. Dat is nodig om een beeld over de toekomst van de branche te krijgen en daarop beleid te kunnen uitzetten.

Onderzoek: werkplekleren in de techniek

Onderzoek werkplekleren in de techniek

De zes technische O&O-fondsen hebben de handen ineen geslagen om de huidige en nieuwe werknemers in de techniek te ondersteunen bij het verwerven, ondersteunen en op peil houden van de vaardigheden die de veranderende arbeidsmarkt vraagt. In dit kader is een project gestart dat zich richt op werkplekleren in de techniek.

Want hoe voorkom je dat de kennis van een 65-jarige specialist verloren gaat? Hoe leid je nieuwe jonge medewerkers intern goed op? Hoe krijg je personeel dat flexibel inzetbaar is voor de toekomst? De O&O-fondsen hebben onderzoek gedaan naar werkplekleren en hoe dit vaker en effectiever kan worden ingezet. Lees hier het hele rapport.

Nieuw werk

In de mobiliteitsbranche ontstaan in hoog tempo nieuwe functies en werkzaamheden. OOMT onderzocht welke gevolgen dat heeft. Bedrijven en medewerkers staan de komende tijd voor grote uitdagingen. Bestaande functies verdwijnen of veranderen en er ontstaan nieuwe taakgebieden. Ben je benieuwd wat deze taakgebieden voor jou of jouw bedrijf betekenen?

Tweewielerbranche trendrapport

In 2016 presenteerde BOVAG een onderzoek naar trends in tweewielerbranche. Het rapport ‘Vernieuwend naar de toekomst’ is een vervolg daarop. Het geeft antwoorden op vragen als: Hoe ga je als ondernemer met de veranderingen om? Wat wordt er verwacht van mij als ondernemer? Welke vaardigheden heb je in de toekomst nodig? En wat betekent dit voor de medewerkers?

Kengetallen 2005-2016

Het Kengetallenonderzoek geeft een rijke verzameling aan cijfers over werkgevers en medewerkers in de mobiliteitsbranche. OOMT voert dit onderzoek jaarlijks uit over een periode van 11 jaar. Daardoor zijn trends en ontwikkelingen goed zichtbaar.

Truckbranche 2025

De bedrijfswagenbranche is sterk in ontwikkeling door allerlei invloeden. De verkopen zijn (structureel) lager, doordat afnemers van trucks (de transportsector) onder druk staan. Maar ook de technologische ontwikkelingen en veranderende klantverwachtingen stellen andere eisen aan het personeel.

Conclusies
De belangrijkste conclusies uit het trendonderzoek zijn:

 • De personeelsbehoefte neemt tot 2025 af met circa 20% voor zowel sales als technisch personeel.
 • Verkoopmedewerkers hebben meer klantkennis en klantbegrip nodig en zullen zich nog meer als strategisch partner/sparringpartner van de klant moeten opstellen. Total Cost of Ownership (TCO) is daarbij het sleutelwoord.
 • Aan de onderhoudskant krijgen medewerkers te maken met een tweedeling. Enerzijds komt er meer complexere technologie, waarmee er een grotere vraag is naar Technisch Specialist (niveau 4 en hoger). Tegelijk zullen onderhoudswerkzaamheden meer naar het niveau van de Bedrijfsauto Technicus (niveau 2) verschuiven. Daarmee komt de functie van Eerste Bedrijfsauto Technicus (niveau 3) in de knel. Medewerkers moeten dus efficiënter ingezet worden op verschillende werkzaamheden.

Medewerker-tevredenheid

Hoe tevredener medewerkers zijn, hoe minder snel zij hun bedrijf of de branche verlaten. Lager personeelsverloop levert lagere wervings- en opleidingskosten op. Daarnaast zijn tevreden medewerkers productiever. Het is voor bedrijven dus belangrijk om hun personeel tevreden te houden.

Medewerkers vragen vooral 3 zaken van hun werkgever:

 • Het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden
 • Het tonen van goed leiderschap
 • Het bieden van duidelijkheid, vrijheid en zinvolheid van werk.

Kwaliteit leerlingen

Motivatie en interesse in het vak zijn voor leermeesters de belangrijkste eigenschappen voor een leerling. Daarnaast moet de leerling wel beschikken over basiskennis van (voertuig-)techniek en materiaal- en gereedschapskennis.

Belangrijk is dat leerbedrijven goed nadenken over waar zij op termijn met de leerling naartoe willen: zoekt het bedrijf meer een toekomstig diagnose specialist of een handige autotechnicus. Dat kan bepalen of een meer theoretische BOL-leerling of meer praktische vmbo voertuigtechniek-leerling gezocht wordt.

Sales personenauto 2020

Subsidiebeleid van de overheid, de invloed van internet, het veranderende consumentengedrag. Redenen waarom de autoverkoop de afgelopen jaren zo veranderd is. Het salesteam zal daardoor krimpen en in samenstelling veranderen.

Het traditionele businessmodel in de branche (een fijnmazig netwerk van verkoop- en onderhoudspunten) staat sterk onder druk. Terwijl het onderhoud netwerk fijnmazig blijft, zal het aantal verkooppunten afnemen. Het aantal verkoopadviseurs en verkoopmanagers (waar het salesteam in 2013 nog vooral bestaat) zal in aantal afnemen (-25%). Tegelijk zullen er belangrijke sales-ondersteunende functies bij komen in het team, bijvoorbeeld een klantenservice, webondersteuning, gastvrouwen en –heren. Deze functies zijn niet meer branchespecifiek. Omdat er grotere salesteams ontstaan met een andere samenstelling, zal ook het salesmanagement veranderen. De serviceadviseur krijgt meer verkooptaken en zal de verbinding worden tussen verkoop en werkplaats.

Technisch personeel 2025

Door het toenemende gebruik van elektronica en communicatiesystemen in nieuwe personenauto’s verandert de inhoud van het vak van autotechnici. De invloed van nieuwe aandrijftechnieken is tot 2025 beperkt. Het werk in de werkplaats zal op korte termijn veranderen en daarmee ook de organisatie van het werk. Het tempo is erg afhankelijk van invloeden van buiten de mobiliteitsbranche.

Conclusies

 • Wetgeving, subsidiebeleid en technologische doorbraken versnellen veranderingen sprongsgewijs.
 • Veranderingen in elektronica- en communicatiesystemen gaan snel.
 • De verandering van de aandrijflijnen gaat relatief langzaam in vergelijking tot het totale wagenpark.
 • Nieuwe technieken (zoals communicatietechnologie) en materialen vragen om andere kennis van medewerkers.
 • Meer elektronica zorgt voor complexere systemen en daarmee meer vraag naar hoger geschoold personeel.
 • Puur mechanisch onderhoud neemt af en daarmee de behoefte aan lager geschoold personeel.
 • Nieuwe technieken en behoefte aan inzicht in werk vragen een andere manier van werken en rapporteren.
Dit is de grote kopregel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sagittis lacinia ultricies. Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Dit is de grote kopregel
 • Dit is een bullet list item 1
 • En dit is item nummer 2
 • Item nummer 3 zit tussen 2 en 4
 • Nummer 4 komt dus hier
 • Item nummer 5 is aan de lange kant
 • Nummer 6 is de uitsmijter