OOMT nieuws
Coverworkshop OOMT

Ontdek het talent van jou en van je team!

OOMT biedt bedrijven in de mobiliteitsbranche de unieke mogelijkheid om op een leuke en inspirerende manier aan de slag te gaan met het team en het ontdekken van talent.Wil je meedoen aan deze (kosteloze) pilot en zo een stap maken naar een productiever en gemotiveerder team? Neem dan contact op met Karin Ockhuysen (k.ockhuysen@innovam.nl, tel. 06 – 43509319).

Bedrijven kunnen kiezen uit de volgende drie werkvormen:

Workshop magazinecover

Het team gaat op een leuke en inspirerende manier aan de slag om zichzelf en elkaar beter te leren kennen: ‘Waar ben ik goed in?, ‘Waar word ik blij van in mijn werk en privé?’, ‘Wat is mijn unieke bijdrage aan het team?’. Het resultaat is een persoonlijke magazinecover en professionele foto van elke medewerker. Het levert concrete resultaten op:

 • Duidelijkheid over wie je bent en waar je voor staat
 • Teambuilding, teamleden leren elkaar beter en anders kennen
 • Inzicht in ieders (unieke) bijdrage aan het team
 • Persoonlijke magazinecover voor elke medewerker

Display your talent

Automotive got Talent!

Acteurs van Act Inc. komen met hun roadshow langs om het theater naar jouw bedrijf te halen. En geen zorgen, geen rollenspellen. Wel geven jouw medewerkers de acteurs input om de scènes te maken, zoals bij De Lama’s, wat voor grote hilariteit zal zorgen. Samen ontdekken ze hoe je een sterker team kunt vormen dat beter weet wat je aan elkaar hebt. Automotive got Talent levert concrete resultaten op:

 • Inzicht in je eigen en elkaars talent
 • Inzicht in talent van medewerkers in relatie tot actuele thema’s binnen je bedrijf
 • Een goede basis om de ontwikkeling van je team en je bedrijf (nog) een stap verder te brengen

 

Escaperoom

Met het team ontsnappen uit de escaperoom is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. De escaperoom wordt in combinatie met een teamtraining ingezet om meer te leren over communicatie, teamrollen en samenwerking binnen het team. De teamtraining wordt ingevuld op basis van observaties en ervaringen die zijn opgedaan in de escaperoom. Escaperoom

Wat levert het op?

 • Bewustwording van het belang van goede communicatie en samenwerking
 • Inzicht in teamrollen en elkaars talent
 • Teambuilding, samen iets leuks doen en ervan leren

 

Stappenplan

 1. Verkennend gesprek

Toelichting op de pilot en de verschillende werkvormen. Ook wordt gekeken welke onderwerpen of thema’s spelen binnen het bedrijf en wat het bedrijf met deelname kan en wil bereiken. Er wordt bekeken welke werkvorm het beste past.

 1. Intakegesprek

Hierbij wordt dieper ingegaan op het beoogde doel en worden praktische en inhoudelijke afspraken gemaakt over de workshop en het vervolgtraject.

 1. Workshop / training

De opening en afsluiting worden verzorgd door de ondernemer of manager. De verdere begeleiding en uitvoering wordt gedaan door de partij die de workshop geeft.

 1. Evaluatiebijeenkomst en opstellen actieplan

Hierbij wordt teruggeblikt op de workshop en worden er vervolgactiepunten opgesteld. Onderwerpen die hierbij aan bod kunnen komen, zijn: ‘Hoe kan er in de dagelijkse praktijk ruimte ontstaan voor ieders talent?’, ‘Hoe wordt nog beter gebruik gemaakt van elkaars talenten en kwaliteiten?’, ‘Wat is nodig om als team een stap verder te komen?’

 

Praktische zaken

Planning: oktober 2017 t/m januari 2018.

 Aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 14

 Tijdsinvestering (indicatie)
Verkennend gesprek:                               1 uur

Intakegesprek:                                    1 uur

Coverworkshop/Automotive got Talent/Escaperoom:     5 uur

Evaluatiebijeenkomst:                             2 uur

Locatie
Coverworkshop en Automotive got Talent: bedrijf zelf (eventueel uitwijken naar andere locatie).

Escaperoom: locatie zo dicht mogelijk bij het bedrijf.

Kosten
De kosten voor deelname worden vergoed door OOMT.
 

Waarom biedt OOMT bedrijven deze kans?

Bedrijven die ruimte geven aan talent zijn productiever en beschikken vaak over gemotiveerde medewerkers die bereid zijn een stap extra te zetten. OOMT wil met deze pilot ontdekken in hoeverre deze werkvormen een basis bieden voor talentontwikkeling binnen bedrijven.

Meer weten? Neem gerust contact op met Karin Ockhuysen (projectleider) op 06 – 43509319.

VOORNAMELIJK A
Jij bent klaar voor de toekomst! Je hebt het naar je zin op het werk. Je bent gemotiveerd en enthousiast. Omdat er in de mobiliteitsbranche in hoog tempo nieuwe functies en werkzaamheden ontstaan, zijn er voor jou heel veel kansen. Wil je weten welke? Kijk dan eens hier


VOORNAMELIJK B

Je bent niet helemaal tevreden over je werk, maar je hebt misschien wat moeite om daar iets aan te doen. Dingen bespreken is een eerste stap, maar dat is best lastig. Misschien kan een loopbaancoach van OOMT jouw advies geven speciaal voor jouw situatie. Lees hier wat een loopbaancoach voor jou kan betekenen.


VOORNAMELIJK C

Je werkt omdat je daarmee voldoet aan de basisbehoefte. Met je loopbaanontwikkeling ben je vrijwel niet bezig. Maar de arbeidsmarkt is moeilijk en je moet tot je 67e werken. Dat gaat beter als je er plezier in hebt. Doe daarom eens de test ‘Hoe blij ben je met je werk?‘.

Vul hier je gegevens in en maak kans op een roadtrip!

SPELREGELS EN ACTIEVOORWAARDEN
Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de ‘Toekomstscan’ actie van OOMT. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Actievoorwaarden winactie Toekomstscan 1. Winacties worden uitgeschreven door OOMT gevestigd te Houten. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing. 2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u meedoet met de Toekomstscan en de gevraagde gegevens hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen. 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag. 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven 6. De looptijd van de actie is vanaf 11 september tot en met 15 oktober 2017. 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle anderen zijn uitgesloten van deelname. 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. De bekendmaking is op 17 oktober 2017 en zal plaatsvinden op onze website en Facebook pagina. 9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. 10. OOMT kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. 13. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal OOMT hiervoor zorg dragen. 14. Medewerkers van OOMT zijn uitgesloten van deelname. 15. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door OOMT voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. 16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door OOMT. 17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 18. Deelnemers aan deze actie dienen werkzaam te zijn bij een OOMT-aangesloten bedrijf. 19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname. 20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de OOMT Klantenservice via: 030 – 635 4019 of per e-mail via: oomt@oomt.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

SPELREGELS EN ACTIEVOORWAARDEN
Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de ‘Gastvrijheidsscan’ actie van OOMT. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Actievoorwaarden winactie Gastvrijheidsscan 1. De winactie wordt uitgeschreven door OOMT gevestigd te Houten. Op de winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing. 2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je meedoet met de Gastvrijheidsscan en de gevraagde gegevens hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen. 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag. 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland 7. Deelnemers aan deze actie dienen werkzaam te zijn bij een OOMTaangesloten bedrijf. 8. Medewerkers van OOMT zijn uitgesloten van deelname. 9. De looptijd van de actie is vanaf 16 november tot en met 13 december 2017. 10. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. De bekendmaking is op 15 december 2017 en zal plaatsvinden op onze website en Facebook pagina. 11. De winnaar wordt binnen 5 werkdagen na sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. 12. OOMT kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. 13. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 14. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. 15. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal OOMT hiervoor zorg dragen. 16. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door OOMT voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. 17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door OOMT. 18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden zijn uitgesloten van deelname. 20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de OOMT Klantenservice via: 030 – 635 4019 of per e-mail via: oomt@oomt.nl. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

DE PRIJS?
Een geheel verzorgd diner bij Restaurant Le Garage in Amsterdam voor maximaal 10 personen die werkzaam zijn bij het winnende bedrijf. Verwacht een heerlijke avond uit met je collega’s en ontdek wat goed gastheerschap betekent. Met de ondernemer van het winnende bedrijf wordt van tevoren telefonisch contact opgenomen door een OOMT gastvrijheidscoach. Het team ontvangt een checklist om aan te vinken welke elementen van gastvrijheid worden herkend in restaurant Le Garage. Binnen enkele weken na het diner komt deze OOMT coach langs bij het bedrijf en wordt besproken hoe de ervaringen met gastvrijheid in het restaurant kunnen bijdragen aan gastheerschap binnen het eigen bedrijf.

Dit is de grote kopregel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sagittis lacinia ultricies. Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Dit is de grote kopregel
 • Dit is een bullet list item 1
 • En dit is item nummer 2
 • Item nummer 3 zit tussen 2 en 4
 • Nummer 4 komt dus hier
 • Item nummer 5 is aan de lange kant
 • Nummer 6 is de uitsmijter