OOMT Disclaimer

OOMT is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. OOMT streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Echter kan OOMT niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. OOMT aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook bij schade als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Wilt u informatie van deze site kopiëren, downloaden of verspreiden?

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij OOMT. Het is niet toegestaan informatie op deze site te kopiëren, te downloaden, of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De informatie op deze site mag wel worden gekopieerd en/of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik.

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. OOMT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites. OOMT is ook niet verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van privacy van deze andere websites.

Privacy

Bij bezoek aan deze website kan OOMT persoonsgegevens van u verwerken. OOMT houdt zich aan de AVG. Deze wetgeving reguleert de verwerking van gegevens die betrekking hebben op u en geeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.  Voor meer informatie zie het OOMT Privacy Statement.

Cookiebeleid

OOMT heeft haar omgang met cookies opgenomen in een aparte OOMT Cookie Policy

Algemene informatie en contactgegevens

Voor vragen kunt u contact opnemen met OOMT via ons emailadres info@oomt.nl. Wij zullen ons in redelijkheid inspannen om uw vraag snel te beantwoorden of uw eventuele probleem op te lossen.

Toepasselijk recht

Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Dit is de grote kopregel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sagittis lacinia ultricies. Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Dit is de grote kopregel
  • Dit is een bullet list item 1
  • En dit is item nummer 2
  • Item nummer 3 zit tussen 2 en 4
  • Nummer 4 komt dus hier
  • Item nummer 5 is aan de lange kant
  • Nummer 6 is de uitsmijter