Partners

OOMT is een samenwerkingsverband van FNV, CNV Vakmensen, De Unie en BOVAG. OOMT werkt nauw samen met andere organisaties in de mobiliteitsbranche, zoals Innovam en natuurlijk werkgevers en medewerkers. OOMT werkt ook samen binnen TechniekTalent op het gebied van werving van leerlingen.


kleur_deunieDe Unie is een vakbond met ruim 97.000 leden, werkzaam in de industrie, de dienstverlening en de zorgsector. De Unie is partij bij ruim 300 CAO’s en treedt op als collectieve belangenbehartiger bij fusies en reorganisaties en als individuele belangenbehartiger op het gebied van carrière, werk en inkomen.

 

partner_innovamInnovam is hét kenniscentrum van de mobiliteitsbranche en strategisch samenwerkingspartner van OOMT.

 

partner_TT_kleurTechniekTalent.nu is een uniek samenwerkingsverband van bedrijfsleven, opleidingsfondsen, koepelorganisaties en scholen. Met maar één doel: meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek.

De FNV komt op voor jouw belangen op het gebied van werk en inkomen. Meer dan 1 miljoen mensen zijn al lid, van scholier tot gepensioneerde. Zij zijn actief in verschillende sectoren. FNV Metaal sluit cao’s af voor 550.000 vakmensen die werken in de techniek en metaal.

 

De Bovag is de brancheorganisatie van ruim 11.000 ondernemers die zich met mobiliteit bezighouden. BOVAG dient voor deze bedrijven als platform, nieuws-, voorlichtings- en informatiecentrum.

 

CNV Vakmensen is met 135.000 leden de grootste bond binnen het CNV. De bond komt op voor werknemers in het vervoer, de industrie, de voeding, de facilitaire dienstverlening, de bouw en de houtindustrie.

Dit is de grote kopregel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sagittis lacinia ultricies. Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Dit is de grote kopregel
  • Dit is een bullet list item 1
  • En dit is item nummer 2
  • Item nummer 3 zit tussen 2 en 4
  • Nummer 4 komt dus hier
  • Item nummer 5 is aan de lange kant
  • Nummer 6 is de uitsmijter