P&O Tools werkgever

Ondernemer en werkgever zijn. Het ligt dicht bij elkaar, maar is niet hetzelfde. Als ondernemer ziet u de markt veranderen, de techniek en de wensen van de klant. U wilt hierop aansluiten met uw bedrijf. De verandering die u wilt als ondernemer, stelt eisen aan u als werkgever.

Leidinggeven

Werkgever zijn betekent leiding geven aan uw medewerkers in de verschillende fasen van hun loopbaan. Wanneer u voor personeelszaken geen gespecialiseerde medewerker in dienst hebt, moet u zelf zorgdragen voor welzijn, opleidingen, arbozaken, etc.

OOMT ontwikkelde een praktisch pakket aan hulpmiddelen die u ondersteunen in het werkgeverschap binnen uw bedrijf. Pas ze toe en haal meer uit uw medewerkers!

Instroom

Tips voor het opstellen van een vacature, voor het voorbereiden op een sollicitatiegesprek en een model afwijzingsbrief.
Opstellen vacature
Sollicitatiegesprek
Model afwijzingsbrief

Beoordelingscyclus

Informatie over de beoordelingscyclus (plannings-, het functionerings- en beoordelingsgesprek) inclusief modellen voor uitnodigingen en een beoordelingschecklist.
Planningsformulier
Uitnodiging functioneringsgesprek
Checklist voor functioneren
Formulier functioneringsgesprek
Uitnodiging beoordelingssgesprek
Beoordelingsformulier
Voorbeeldvragen coaching

Werkoverleg

Tools die u helpen om zo effectief mogelijk te vergaderen, zoals een uitnodiging, een voorbeeldagenda en een overzicht van de taken van de voorzitter.
Voorbeeld agenda
Taken van de voorzitter
Uitnodiging medewerkers
Voorbeeld verslag met actiepunten

Uitstroom

Suggesties voor vragen die u een vertrekkende medewerker tijdens het exitgesprek kunt stellen.
Voorbeeldvragen exit-gesprek

Opleiden

Tools waarmee u samen met uw medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan kunt opstellen.
Download POP-formulier

Leerling in het bedrijf

Documenten die u helpen als een leerling voor het eerst bij u in het bedrijf komt. Over de introductie, de afspraken die u maakt en ook over de taken en verantwoordelijkheden van de leermeester.
Sollicitatiegesprek voeren
Inwerkprogramma
Afsprakenmaker
Stagewijzer
Competentieprofiel Leermeester

Communicatie

Tools die u helpen om zo effectief mogelijk te communiceren, zoals afspraken maken en feedback geven/vragen.
Voorbereiden sollicitatiegesprek
Luisteren, samenvatten en doorvragen
Feedback
Concrete afspraken

Dit is de grote kopregel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sagittis lacinia ultricies. Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Dit is de grote kopregel
  • Dit is een bullet list item 1
  • En dit is item nummer 2
  • Item nummer 3 zit tussen 2 en 4
  • Nummer 4 komt dus hier
  • Item nummer 5 is aan de lange kant
  • Nummer 6 is de uitsmijter