Arbocatalogus

Check DME (Dieselmotoremissie)

Start

Check DME (Dieselmotoremissie)

Welkom bij de Check DME. De uitlaatgassen van dieselmotoren worden dieselmotoremissie (DME) genoemd. DME is schadelijk voor de gezondheid en kan kanker veroorzaken. Heel belangrijk dus om de blootstelling aan DME te beperken. Met deze Check toetst u of u voldoet aan de Arbocatalogus DME. In de Arbocatalogus staan de afspraken van de sociale partners in de branche hoe u de blootstelling aan DME in uw bedrijf beheerst.

Na afronding van de Check krijgt u een praktisch Actieplan. Dit Actieplan bevat de stappen en oplossingen om de blootstelling aan DME bij u op de werkvloer nog verder te beperken. Toon dit Actieplan en de door u gezette stappen bij een bezoek van de Arbeidsinspectie.

Wettelijk kader van de Check
Deze check is het vervolg op de inventarisatie van de RI&E op het thema Dieselmotoremissie. Als uit de RI&E blijkt dat bij u op de werkvloer risico’s zijn, kunt u met deze check per werkplek inzichtelijk maken of de risico’s voldoende beheerst zijn. En hoe u de risico's kunt beperken. De Check is daarmee de praktische uitwerking van de RI&E. De Check geeft handelingsperspectief, met de oplossingen en hulpmiddelen uit de Arbocatalogus.
De Arbocatalogus is getoetst en goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. De Inspectie gebruikt de Arbocatalogus bij inspectieprojecten in de branche. Het is niet verplicht de checks te gebruiken. Bedrijven mogen altijd op een eigen manier aan de Arbowet of branche afspraken in de Arbocatalogus voldoen.
Tips voor het invullen
  • Ruim voldoende tijd in voor het invullen van de Check.
  • Inventariseer van tevoren voor welke werkplekken u deze Check wilt invullen.
  • Let op: uw voortgang wordt niet tussentijds opgeslagen. Vul de Check in een keer in.
  • Download na afloop meteen het Actieplan en sla dit op.
Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
© OOMT Privacy Policy