e-certificering voor opleiders - OOMT

E-certificering: informatie voor opleiders

Met de komst van steeds meer elektrische voertuigen (EV) in de werkplaats wordt veilig werken aan deze voertuigen steeds belangrijker. De NEN 9140:2019 stelt specifieke eisen aan het veilig werken aan elektrische voertuigen door het wegnemen van elektrische gevaren. Er is al divers aanbod van trainingen en examens beschikbaar. Echter, er ontbreekt een uniforme manier om aantoonbaar te maken dat technici daadwerkelijk beschikken over de juiste kennis om veilig aan EV’s te werken. Daarom hebben cao-partijen in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche afgesproken hiervoor EV branchecertificering te ontwikkelen: het e-certificaat.

Deze certificering is sinds 10 april 2024 actief. Vanaf die datum willen we medewerkers in de gelegenheid stellen het e-certificaat te halen met een financiële tegemoetkoming van OOMT.

Het veilig werken aan elektrische voertuigen zal met een theorie-examen worden geëxamineerd. Het gaat vooral om het juist opvolgen van procedures en documentatie.

OOMT stelt een zogenaamd BrancheToetsDocument (BTD) beschikbaar, waarin de eindtermen van het branche-examen zijn beschreven. Dit document geeft informatie over wat iemand moet kennen en kunnen als hij het e-certificaat wil behalen.

Deelnemers worden voor het examen door een opleider aangemeld bij één van de exameninstellingen óf zij melden zich rechtstreeks aan bij de exameninstelling voor deelname aan het examen.

Voor de deelnemer of de betalende werkgever is het van belang om op de site van de opleider na te gaan of zij na een opleiding het branche-examen bij een erkende exameninstelling inclusief stimulering aanbieden. Als een niet-erkende partij het examen afneemt, dan is er geen sprake van de EV branchecertificering van OOMT.

Om nieuwe werkenden in de branche een goede start te geven, maken we deelname aan het branche-examen ook mogelijk voor mbo-studenten (zowel BBL als BOL). Scholen kunnen hiervoor contact opnemen met de erkende exameninstellingen.

Het opleidings- en ontwikkelingsfonds OOMT ondersteunt dit initiatief met € 75,-  per certificaat als tegemoetkoming in de kosten van examinering en certificering. Dit geldt alleen voor deelnemers die vallen onder de cao van de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche.

Voor de uitvoering van de EV branchecertificering werkt OOMT momenteel samen met twee erkende exameninstellingen, namelijk IBKI en Ecarr. Zij zijn erkend als exameninstelling, zolang zij voldoen aan de kwaliteitscriteria. De Examenkamer voert deze erkenning uit en houdt ook gedurende de uitvoering van de branche-examens onafhankelijk toezicht op deze exameninstellingen.

Het examen wordt in meerdere regio’s aangeboden, zodat de drempel van reistijd zoveel mogelijk wordt verlaagd. Kijk op de websites van de exameninstellingen (IBKI en Ecarr) welke locaties beschikbaar zijn. Uiteraard kun je met hen ook afstemmen of maatwerk op jullie eigen locatie mogelijk is.

Het certificaat wordt uitgegeven door exameninstellingen Ecarr of IBKI. Onderstaand zie je een voorbeeld van een dergelijke certificaat.

Screenshot

Deze certificering gaat over personenauto’s, bedrijfswagens en hoger voltage gemotoriseerde tweewielers (hoger dan 60V). Dit is geen gedifferentieerd examen, er zijn geen vragen per deelbranche. Er wordt verkend hoe e-bikes (tot 60V) aan de EV branchecertificering kunnen worden toegevoegd en of het wenselijk is in het examen te differentiëren naar deelbranches.

Cao-partijen in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche hebben deze branchecertificering ontwikkeld, om op een uniforme manier aantoonbaar te maken dat technici daadwerkelijk beschikken over de juiste kennis rondom het veilig werken aan EV’s. Omdat de exacte datum van de release van de nieuwe NEN9140 nog niet duidelijk is en deze ook al een aantal keer is uitgesteld, hebben we besloten om toch van start te gaan op basis van de huidige norm.

Op het certificaat staat geen geldigheidsdatum. We voorzien wel in een afgiftedatum. Voor wat betreft geldigheid volgen we het advies van NEN. Hier is het advies 3 jaar, maar dit kan exacter worden bepaald volgens bijlage E in de NEN.

 

Om veilig werken aan elektrische voertuigen in de branche uniform aantoonbaar te maken stimuleert het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (OOMT) het branche-examen en het branchecertificaat EV. De persoonsgegevens van examenkandidaten worden verwerkt door OOMT. OOMT doet dit om de ontwikkeling van vakmensen te faciliteren en veilig werken aan elektrische voertuigen te bevorderen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door OOMT verwijzen wij naar www.oomt.nl/privacy-policy.

Mijn vraag staat hier niet bij

Heb je nog een vraag of wil je meer informatie over de EV branchecertificering? Neem dan contact op met de OOMT Servicedesk.

Wil je als opleider afspraken maken met één van de erkende exameninstellingen, neem dan contact op met:

Ecarr
Email: info@ecarr.nl
Telefoon: 085 – 078 5867

IBKI
Email: info@ibki.nl
Telefoon: 030 – 608 7722


Om aandacht te vragen voor het certificaat heeft OOMT promotiemiddelen ontwikkeld die op maat beschikbaar worden gesteld. Neem contact op met de OOMT Servicedesk. als je hier meer informatie over wil ontvangen.

Kom je er niet helemaal uit?

Geen probleem. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Gebruik onze zoekfunctie eens of stel je vraag aan een van onze medewerkers!

Mis niets

Schrijf je in voor de OOMT nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van OOMT en de ontwikkelingen binnen de mobiliteitsbranche.

"*" geeft vereiste velden aan

DD dash MM dash JJJJ
Wanneer je op 'Houd mij op de hoogte' klikt, ga je akkoord met onze privacy policy.