Over OOMT

OOMT is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf. Wij geloven dat je pas echt gelukkig en betekenisvol wordt als je vanuit je talent en passie kunt werken. Daarom initiëren en stimuleren wij door middel van programma’s en projecten de (talent)ontwikkeling en opleiding van medewerkers en bedrijven. Dit doen we voor én met het bedrijfsleven; zo brengen wij de branche samen verder. De financiering van OOMT vindt plaats op basis van de cao Sociaal Fonds MvT.

OOMT is een samenwerkingsverband van BOVAG en vakbonden FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie. Deze organisaties zijn met de volgende leden vertegenwoordigd in het bestuur.

Caroline Bekkering
BOVAG

Zwanny Naber
FNV Metaal

Gerard van Dijk
CNV Vakmensen

Ruud van den Bergh
FNV Metaal

Wim de Koning
BOVAG

Marvin Raaijmakers
BOVAG

Jolanda Paehlig
De Unie

Laura Weijland
BOVAG

 

Missie

OOMT maakt zich sterk voor het vakmanschap in de mobiliteitsbranche. OOMT helpt vakmensen om vooruit te kijken, hun talent te benutten en vooruit te komen, met het oog op veranderingen in de toekomst.

 

Visie

De mobiliteitsbranche kent een zeer goed aanbod aan opleidingen, waardoor vakmensen continu kunnen mee ontwikkelen met veranderingen in de branche. Doordat dit fundament in de branche aanwezig is, kan de volgende stap gezet worden: het ontdekken en (beter) inzetten van talent van medewerkers. Het herkennen, waarderen, inzetten en ontwikkelen van individuele talenten geeft organisaties een beslissende voorsprong.

 

Jaarplan 2020

Een juiste match tussen werk en medewerker, nu én in de toekomst. Dat is wat OOMT wil bereiken in de mobiliteitsbranche. We willen duurzaam inzetbare medewerkers en leidinggevenden, die vitaal, vakbekwaam en betrokken zijn en blijven. Om mensen klaar te maken voor de toekomst heeft OOMT voor 2020 drie programma’s gemaakt met binnen elk programma een aantal thema’s. Bekijk hier het jaarplan 2020.

 

Jaarverslag 2018

2018 was een belangrijk jaar, waarin het werkveld van OOMT verder verbreed en verdiept is en waarin het team van OOMT, ondanks een aantal wisselingen, effectief verder heeft kunnen bouwen aan een duurzame toekomst voor onze branche. In het jaarverslag 2018 wordt beschreven hoe OOMT door middel van programma’s en projecten de (talent)ontwikkeling en opleiding van medewerkers en bedrijven in de mobiliteitsbranche in 2018 heeft geïnitieerd en gestimuleerd.

 

Europees Sociaal Fonds

OOMT wordt ondersteund door Europa

Het Europees Sociaal Fonds geeft OOMT de mogelijkheid om door middel van een subsidie diverse projecten uit te voeren die leiden tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden.
Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

EU-logo

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie

Wat is het Europees Sociaal Fonds?
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste financiële instrument van de Europese Unie voor de ondersteuning van werkgelegenheid in de lidstaten en het stimuleren van economische en sociale samenhang. De uitgaven van het ESF bedragen ongeveer 10% van het totale budget van de EU.
Het ESF is een van de Structuurfondsen van de EU, bestemd voor het verbeteren van de sociale samenhang en economische welvaart in alle regio’s van de Unie. De Structuurfondsen zijn herverdelende financiële instrumenten die de samenhang binnen Europa ondersteunen door uitgaven te concentreren op minder ontwikkelde regio’s. Het belangrijkste doel van de ESF-uitgaven is het ondersteunen van het scheppen van meer en betere banen in de EU. Het ESF doet dit door medefinanciering van nationale, regionale en plaatselijke projecten die zorgen voor een verbetering van het werkgelegenheidsniveau, de kwaliteit van banen en integratie op de arbeidsmarkt in de lidstaten en de regio’s.

 

Mis niets

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen binnen de mobiliteitsbranche met de OOMT nieuwsbrief!
Voordat je vertrekt...

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen de mobiliteitsbranche met de OOMT nieuwsbrief!