Mijn collega heeft altijd een piep in zijn oren. Dit hadden we kunnen voorkomen!

Schadelijk geluid

Waar ben je naar op zoek?

Schadelijk geluid: onderschat het niet!

Een beschadigd gehoor geneest niet. Voorkom dus dat je jarenlang te veel lawaai om je heen hebt. Maar wanneer is geluid schadelijk? 

Schadelijk geluid herken je met deze vuistregel: als je met stemverheffing moet praten om op een afstand van 1 meter verstaanbaar te zijn, is sprake van schadelijk geluid. In onze branche komt veel schadelijk geluid voor: slagmoersleutels, haakse slijpers, lassen en persluchtspuitjes maken veel lawaai. Voorkom dat al deze geluiden blijvende gehoorschade veroorzaken.

Direct aan de slag met schadelijk geluid

Er is nog geen actuele check voor dit onderwerp maar meer informatie kun je hier vinden: 

Hulpmiddelen en trainingen

Er zijn veel hulpmiddelen om je te ondersteunen bij veilig en gezond werken. Denk bijvoorbeeld aan handige trolleys, liften of verrijdbare karren. Maar het kan ook gaan om praktische trainingen of leerzame workshops. Hier vind je ze allemaal op een rijtje.

Wet- en regelgeving

Volgens de Arbowet moet je schadelijk geluid waar mogelijk voorkomen en beperken. Als je de oplossingen uit de arbocatalogus goed toepast, weet je zeker dat je aan de wettelijke voorschriften voldoet. Andere oplossingen zijn ook mogelijk als die tot hetzelfde resultaat leiden. Hieronder vind je alle relevante wet- en regelgeving.

De wettelijke regels staan in het Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 6, afdeling 3 Lawaai. De belangrijkste regels worden hieronder opgesomd.

Grenswaarde: dagdosis > 80 dB(A) of piekgeluiden > 135 dB (112 Pa) 

Maatregelen

 • beoordeling en, zonodig, meten van lawaainiveaus;
 • effectieve gehoorbescherming beschikbaar stellen;
 • gelegenheid geven tot gehooronderzoek;
 • geven van voorlichting aan het personeel;
 • vastleggen van gegevens.

Grenswaarde: dagdosis >85 dB(A) of piekgeluiden > 137 dB (140 Pa) 

Maatregelen

 • maatregelen ter vermindering van geluidsbelasting, volgens schriftelijk plan;
 • betrek de Ondernemingsraad of PVT (personeelsvertegenwoordiging hierbij
 • werknemer is verplicht effectieve gehoorbescherming te gebruiken;
 • Zo mogelijk verplichte gehoorbeschermingszones instellen en deze aangeven met een bord.

Grenswaarde: dagdosis > 87 dB(A) of piekgeluiden > 140 dB (200 Pa)Let op: het geluidsniveau bij het oor dat van gehoorbescherming is voorzien mag deze grenswaarde niet overschrijden. 

Maatregelen

 • deze grenswaarden mogen nooit over overschreden worden.
 • maatregelen direct noodzakelijk