Dieselmotoremissie is schadelijker dan roken!

Waar ben je naar op zoek?

Dieselmotoremissie is bewezen kankerverwekkend

Dieselmotoremissie (DME of dieselrook) is een sluipend gevaar. Wist je dat DME vier keer zo schadelijk is als roken? DME is bewezen kankerverwekkend, net als asbest of Chroom-6. Dus hou de lucht in de werkplaats zo schoon mogelijk!

  • Gebruik een opzetroetfilter als je in het pand rijdt met een voertuig met een koude motor, bijvoorbeeld bij het naar binnen en buiten rijden of verplaatsen tussen werkplekken. Dit is niet nodig bij een voertuig met een Euro 6 motor.
  • Gebruik de afzuigslang goed en consequent. Check de afzuiginstallatie regelmatig.
  • Kies voor nat reinigen in plaats van perslucht, anders verspreid je roetdeeltjes door de werkplaats.
  • Zorg altijd voor goede ventilatie van de werkplaats. Let hier extra op in de winter als de deuren dicht zijn.


Hoe staat het in jouw bedrijf met dme?

Hulpmiddelen en trainingen

Er zijn veel hulpmiddelen om je te ondersteunen bij veilig en gezond werken. Denk bijvoorbeeld aan handige trolleys, liften of verrijdbare karren. Maar het kan ook gaan om praktische trainingen of leerzame workshops. Hier vind je ze allemaal op een rijtje.

Wet- en regelgeving

Volgens de Arbowet moet je DME waar mogelijk voorkomen en beperken. Als je de check DME uitvoert en de oplossingen goed toepast, weet je zeker dat je aan de wettelijke voorschriften voldoet. Andere oplossingen zijn ook mogelijk als die tot hetzelfde resultaat leiden. Hieronder vind je alle relevante wet- en regelgeving.

Hoofdstuk 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit); met name afdeling 1: “Gevaarlijke stoffen” en afdeling 2: ”Aanvullende voorschriften kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen”, nl.

Artikelen 4.1c, 4.2, 4.16, 4.17 en 4.18 Arbeidsomstandighedenbesluit;

Artikel 4.15 lid 1: de werkgever dient een lijst met namen bij te houden van werknemers die aan de kankerverwekkende stof worden blootgesteld. Inclusief blootstellingbeoordeling.

Artikel 4.10a: de werkgever dient de werknemer een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan te bieden.

Artikel 4.13: omschrijving van nadere voorschriften voor de RI&E bij blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.Arbeidsomstandighedenregeling;

Artikel 4.19b,

Artikel 4.20c DME aangewezen als kankerverwekkend proces.Branchenorm Motorvoertuigentechniek DME: 7 µg EC/m3 (TGG-8 uur, gemeten in respirabel stof);

Praktijkrichtlijn roetmeting (PDF)

Branchenorm DME