De preventiemedewerker is de spin in het web van een goed arbobeleid

Arboplichten

Waar ben je naar op zoek?

Arboplichten


1. Risico Inventarisatie en -Evaluatie

Alle bedrijven met personeel in dienst moeten een actuele Branche RI&E hebben. Als vuistregel wordt aangehouden dat een bedrijf om de 3 jaar de Branche RI&E moet actualiseren. Tenzij er tussentijds grote wijzigingen zijn geweest, zoals een verhuizing, het uitvoeren van nieuwe werkzaamheden of het werken met nieuwe machines.

2. Preventiemedewerker

Elk bedrijf met werknemers in dienst moet een preventiemedewerker hebben. Dat is ten eerste belangrijk omdat je werkt met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen en apparatuur. Ten tweede is het verplicht in de Arbowet. Deze medewerker speelt een belangrijke rol bij het maken van de Branche RI&E en het plan van aanpak. Ook kan deze persoon een rol spelen bij het geven van voorlichting over arbeidsomstandigheden aan collega’s en bij het onderzoeken van eventuele ongevallen in het bedrijf. Heeft je bedrijf niet meer dan 25 medewerkers, dan kan de werkgever zelf de taak van preventiemedewerker vervullen.

De preventiemedewerker is dus de vraagbaak voor collega’s over veilig en gezond werken. Hij heeft kennis van veiligheid van apparatuur en geeft daar voorlichting over. Hij weet hoe je moet omgaan met gevaarlijke stoffen en adviseert over persoonlijke beschermingsmiddelen. Om deze rol goed te kunnen uitvoeren heeft de preventiemedewerker verschillende tools tot zijn (of haar) beschikking: de handige Branche RI&E om risico’s in kaart te brengen en op te lossen en praktische trainingen om de kennis op arbogebied op peil te brengen.