Iedereen heeft het eigenlijk altijd té druk.

Stress en werkdruk

Waar ben je naar op zoek?

Teveel werkdruk levert stress op

Een beetje werkdruk is helemaal niet erg. Maar als er consequent teveel stress is, verliezen mensen hun werkplezier en neemt uitval toe. Ook ongewenst gedrag zorgt voor stress en uitval. Hoe staat het met de werkdruk in jouw bedrijf? 

Op dit moment werken we aan een nieuwe arbocatalogus over werkdruk en ongewenst gedrag. We verwachten dat deze in de loop van 2024 klaar is. Wil je nu al aan de slag? Hieronder vind je achtergrond informatie en praktische oplossingen over werkdruk en gerelateerde onderwerpen als agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie.

Direct aan de slag met stress en werkdruk

Werkdruk en stress 

Er is nog geen actuele check voor dit onderwerp maar meer informatie kun je hier vinden:  

Ongewenst gedrag

 Er is nog geen actuele check voor dit onderwerp maar meer informatie kun je hier vinden:  

Hulpmiddelen en trainingen

Er zijn veel hulpmiddelen om je te ondersteunen bij veilig en gezond werken. Denk bijvoorbeeld aan handige trolleys, liften of verrijdbare karren. Maar het kan ook gaan om praktische trainingen of leerzame workshops. Hier vind je ze allemaal op een rijtje.

Wet- en regelgeving

Volgens de Arbowet moet je PSA waar mogelijk voorkomen en beperken. Als je de maatregelen uit de arbocatalogus uitvoert en de oplossingen goed toepast, weet je zeker dat je aan de wettelijke voorschriften voldoet. Andere oplossingen zijn ook mogelijk als die tot hetzelfde resultaat leiden. Hieronder vind je alle relevante wet- en regelgeving.

Burgerlijk Wetboek Artikel 7:658 lid 1 zorgplicht.

Arbowet: artikel 3, lid 2 beschrijft de term "psychosociale arbeidsbelasting".

Arbobesluit: artikel 2.15, lid 1 PSA. 

De Arbeidstijdenwet (ATW).

In de CAO zijn nadere afspraken gemaakt over werk- en rusttijden.