Met de praktische oplossingen uit de checks werken we meteen veiliger en gezonder.

Arbocatalogus

Waar ben je naar op zoek?

Arbocatalogus

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk om gezond en veilig te kunnen werken. Werkgevers en werknemers zijn beiden verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en van de werknemer wordt verwacht dat hij of zij meewerkt aan het op een veilige manier verrichten van de werkzaamheden.

De overheid stelt in de Arbowet doelen vast, maar geeft werkgevers en werknemers in de mobiliteitsbranche de ruimte om zelf afspraken te maken over hoe er gezond en veilig gewerkt kan worden in de branche. Deze afspraken en oplossingen staan in de arbocatalogus. De arbocatalogus sluit aan op de digitale Branche RI&E.

OOMT heeft de afspraken in de arbocatalogus voor verschillende arbo thema's vertaald in praktische checks. Met het beantwoorden van de vragen in de checks genereer je een concreet actieplan op maat voor jouw bedrijf. Ga direct aan de slag met de oplossingen en jij en je collega's werken veilig en gezond. 

De arbocatalogus is gemaakt voor werkgevers en werknemers in de mobiliteitsbranche, en met name voor de personen in de bedrijven die zich bezighouden met arbozaken. Elk bedrijf met werknemers in dienst moet daarvoor een preventiemedewerker aanstellen. Dat is wettelijk verplicht. De preventiemedewerker is ‘de spin in het web’ van alle arbozaken. Bij bedrijven met minder dan 25 medewerkers kan de werkgever deze functie vervullen.