Gedragregels, routering en toelating

Gedragregels, routering en toelating

Voorkom onnodige blootstelling aan DME door gedragsregels op te stellen, een slimme routering van rijbewegingen en door duidelijk te maken wie toegelaten wordt in de werkplaats. Je kunt bijvoorbeeld de werkplaats zo inrichten dat er zo min mogelijk rijbewegingen nodig zijn.

Maak afspraken met medewerkers over:

  • het direct afzetten van motoren op de plaats van bestemming
  • het gebruik van de beschikbare hulpmiddelen (afzuigslang/opzetfilters)
  • niet met koude motor de garage binnenrijden

Hou goed toezicht op de naleving van de afspraken en geef zelf altijd het goede voorbeeld. Communiceer de regels waar van toepassing ook goed met klanten. Overweeg of mogelijke sancties bij kunnen dragen aan naleving van de afspraken.

Tip: trek zo mogelijk samen op met andere bedrijven op het industrieterrein.

Gedragregels, routering en toelating