Ruimteventilatie

Ruimteventilatie

Ruimteventilatie gaat ophoping van dieselrook in binnensituaties tegen, in aanvulling op andere maatregelen. Voor dieselrook is een systeem met een zeer grote capaciteit nodig: enkele 100.000’en m³ lucht per uur. De lucht moet onder in de ruimte ingeblazen en bovenaan afgezogen worden.

Het effect van ruimteventilatie op de blootstelling van werknemers is vaak zeer beperkt, omdat de concentratie dieselrook in de lucht vlak bij de bron (het voertuig, de machine) alsnog hoog blijft. Daarnaast kan het hinderlijk geluid veroorzaken.

Tips

  • Gelet op de grootte van de werkplaatsen moeten voor een voldoende ventilatievoud zeer grote hoeveelheden lucht te worden in- en uitgeblazen. Pas dan is enig effect te verwachten. In kleine testruimten voor motoren (rollenbanktests) bereik je al een goed resultaat bij een luchtverversing van 190 keer per uur.
  • Plaatselijke afzuiging en andere maatregelen dicht op de bron verkleinen de noodzaak tot ruimteventilatie of beperken de benodigde capaciteit.

Ruimteventilatie