Onderzoek Archieven - OOMT

November 2022 | VMS Insight in opdracht van OOMT

De grootste uitdaging voor de toekomst is voor de meeste bedrijven personeel. Bijna alle deelbranches geven aan dat de toename van elektrische en hybride voertuigen en de toename van elektronische systemen invloed gaat hebben op het personeel, blijkt uit onderzoek dat OOMT heeft laten uitvoeren. Er is voornamelijk behoefte aan scholing en training van huidige technische medewerkers, zoals monteurs, technici en specialisten. Het aantrekken van nieuwe medewerkers of het uitbesteden van werkzaamheden is minder in beeld als oplossing.

De grootste uitdaging voor de komende 5 jaar is het gebrek aan goede (technische) medewerkers

In oktober 2015 heeft OOMT haar Structuuronderzoek ‘Onderzoek naar de personeelsopbouw in de mobiliteitsbranche’ uitgebracht. De belangrijkste vraagstukken in dit onderzoek waren de personeelsopbouw en het tekort of overschot van het aantal medewerkers per functie. In 2022 heeft VMS | Insight, in opdracht van OOMT, dit onderzoek opnieuw uitgevoerd. De omvang, de samenstelling en de personeelsopbouw van de mobiliteitsbranche zijn in kaart gebracht, net als de impact van elektrificatie en digitalisering op het werk. Werkgevers is gevraagd hoe zij vacatures invullen, wat hun toekomstverwachtingen zijn en welke kansen en belemmeringen zij voor de branche zien.

Personeelstekort baart zorgen

Ongeveer een kwart van de bedrijven in de mobiliteitsbranche geeft aan dat er een tekort aan personeel is in de werkplaats. Dit tekort zal naar verwachting de komende jaren toenemen. Bij fietsbedrijven is er ook een tekort aan verkopers, terwijl bij autodealers ook vraag is naar receptiemedewerkers en magazijnmedewerkers. De tekorten in de branche leiden bij zo’n 10% van de bedrijven tot het inzetten van flexkrachten (zzp’ers/uitzendkrachten of via payroll). Nieuw personeel wordt vooral geworven via het eigen netwerk. Maar ook via vacaturesites, social media en scholen; 72% staat open voor BBL-studenten en 56% voor BOL-studenten.

FTE per vestiging

Bij gemotoriseerde tweewielerbedrijven is het aantal FTE per vestiging toegenomen van 3,6 naar 3,7. Het totaal aantal FTE is toegenomen van 1.700 naar 2.150. Deze markt is de afgelopen jaren sterk gegroeid na de crisis in 2008. Ook elektrificatie speelt hier een belangrijke rol: één derde van alle nieuwe snor- en bromfietsen is elektrisch. Echter, verwacht het onderzoeksbureau over drie jaar een afname van technici. In tegenstelling tot de andere branches geven een aantal gemotoriseerde tweewielerbedrijven in het onderzoek aan dat ze momenteel te veel medewerkers hebben ten opzichte van het werk. Het gaat dan voornamelijk om brom- en snorfietsbedrijven.

Invloed elektrische en hybride voertuigen

Nieuwe technologieën vormen een andere grote uitdaging. De elektrificatie van de aandrijflijn en verdergaande digitalisering van voertuigen heeft in alle deelbranches, vooral in de technische beroepen, invloed. Bijna 30% van de bedrijven verwacht dat deze ontwikkeling zal leiden tot een groei van het aantal elektronisch gespecialiseerde medewerkers. Bij autodealers en bedrijfswagenbedrijven zal een afname zijn van mechanisch gespecialiseerde medewerkers. Fietsbedrijven en camper- en caravanbedrijven verwachten juist ook een toename van mechanisch gespecialiseerde medewerkers. Online sales zal een grote invloed hebben op het verkoop- en communicatiewerk. Vooral het volgen van trainingen en cursussen wordt als oplossing aangedragen om nieuwe kennis binnen het bedrijf te krijgen. Maar ook het leren op de werkplek is belangrijk. Ruim 1 op de 8 bedrijven verwacht de komende drie jaar nieuwe functies te krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van online marketing, waterstof of elektronica experts.

Ondanks dat veel bedrijven ‘het bedrijf draaiende houden’ als één van de grootste uitdagingen ziet, verwacht 80% van de bedrijven dat het bedrijf over 3 jaar nog in de huidige vorm bestaat.

Het volledige onderzoek lees je hier.

De mobiliteitsbranche in cijfers

Ben je benieuwd wat er speelt in jouw deelbranche en wil je dit vergelijken met een andere deelbranche? In één oogopslag wordt dit duidelijk. Van het aantal bedrijven per deelbranche tot het soort dienstverband of de gemiddelde leeftijd van medewerkers. Van de uitstroom naar leeftijd tot de ontwikkeling van studenten. Alle cijfers uit de mobiliteitsbranche kun je eenvoudig terugvinden in de kerncijfers. Ook lees je hoe de arbeidsmarkt van de mobiliteitsbranche zich verhoudt met andere branches in de sector Techniek.

November 2022 | VMS Insight in opdracht van OOMT

De grootste uitdaging voor de toekomst is voor de meeste bedrijven personeel. Bijna alle deelbranches geven aan dat de toename van elektrische en hybride voertuigen en de toename van elektronische systemen invloed gaat hebben op het personeel, blijkt uit onderzoek dat OOMT heeft laten uitvoeren. Er is voornamelijk behoefte aan scholing en training van huidige technische medewerkers, zoals monteurs, technici en specialisten. Het aantrekken van nieuwe medewerkers of het uitbesteden van werkzaamheden is minder in beeld als oplossing.

De grootste uitdaging voor de komende 5 jaar is het gebrek aan goede (technische) medewerkers

In oktober 2015 heeft OOMT haar Structuuronderzoek ‘Onderzoek naar de personeelsopbouw in de mobiliteitsbranche’ uitgebracht. De belangrijkste vraagstukken in dit onderzoek waren de personeelsopbouw en het tekort of overschot van het aantal medewerkers per functie. In 2022 heeft VMS | Insight, in opdracht van OOMT, dit onderzoek opnieuw uitgevoerd. De omvang, de samenstelling en de personeelsopbouw van de mobiliteitsbranche zijn in kaart gebracht, net als de impact van elektrificatie en digitalisering op het werk. Werkgevers is gevraagd hoe zij vacatures invullen, wat hun toekomstverwachtingen zijn en welke kansen en belemmeringen zij voor de branche zien.

Personeelstekort baart zorgen

Ongeveer een kwart van de bedrijven in de mobiliteitsbranche geeft aan dat er een tekort aan personeel is in de werkplaats. Dit tekort zal naar verwachting de komende jaren toenemen. Bij fietsbedrijven is er ook een tekort aan verkopers, terwijl bij autodealers ook vraag is naar receptiemedewerkers en magazijnmedewerkers. De tekorten in de branche leiden bij zo’n 10% van de bedrijven tot het inzetten van flexkrachten (zzp’ers/uitzendkrachten of via payroll). Nieuw personeel wordt vooral geworven via het eigen netwerk. Maar ook via vacaturesites, social media en scholen; 72% staat open voor BBL-studenten en 56% voor BOL-studenten.

FTE per vestiging

Bij fietsbedrijven is een toename zichtbaar van het aantal FTE per vestiging ten opzichte van 2015. Deze stijging van 3,8 naar 5,4 FTE is een gevolg van de snelle opkomst van elektrische fietsen.

Invloed elektrische en hybride voertuigen

Nieuwe technologieën vormen een andere grote uitdaging. De elektrificatie van de aandrijflijn en verdergaande digitalisering van voertuigen heeft in alle deelbranches, vooral in de technische beroepen, invloed. Bijna 30% van de bedrijven verwacht dat deze ontwikkeling zal leiden tot een groei van het aantal elektronisch gespecialiseerde medewerkers. Bij autodealers en bedrijfswagenbedrijven zal een afname zijn van mechanisch gespecialiseerde medewerkers. Fietsbedrijven en camper- en caravanbedrijven verwachten juist ook een toename van mechanisch gespecialiseerde medewerkers. Online sales zal een grote invloed hebben op het verkoop- en communicatiewerk. Vooral het volgen van trainingen en cursussen wordt als oplossing aangedragen om nieuwe kennis binnen het bedrijf te krijgen. Maar ook het leren op de werkplek is belangrijk. Ruim 1 op de 8 bedrijven verwacht de komende drie jaar nieuwe functies te krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van online marketing, waterstof of elektronica experts.

Ondanks dat veel bedrijven ‘het bedrijf draaiende houden’ als één van de grootste uitdagingen ziet, verwacht 80% van de bedrijven dat het bedrijf over 3 jaar nog in de huidige vorm bestaat.

Het volledige onderzoek lees je hier.

De mobiliteitsbranche in cijfers

Ben je benieuwd wat er speelt in jouw deelbranche en wil je dit vergelijken met een andere deelbranche? In één oogopslag wordt dit duidelijk. Van het aantal bedrijven per deelbranche tot het soort dienstverband of de gemiddelde leeftijd van medewerkers. Van de uitstroom naar leeftijd tot de ontwikkeling van studenten. Alle cijfers uit de mobiliteitsbranche kun je eenvoudig terugvinden in de kerncijfers. Ook lees je hoe de arbeidsmarkt van de mobiliteitsbranche zich verhoudt met andere branches in de sector Techniek.

November 2022 | VMS Insight in opdracht van OOMT

De grootste uitdaging voor de toekomst is voor de meeste bedrijven personeel. Bijna alle deelbranches geven aan dat de toename van elektrische en hybride voertuigen en de toename van elektronische systemen invloed gaat hebben op het personeel, blijkt uit onderzoek dat OOMT heeft laten uitvoeren. Er is voornamelijk behoefte aan scholing en training van huidige technische medewerkers, zoals monteurs, technici en specialisten. Het aantrekken van nieuwe medewerkers of het uitbesteden van werkzaamheden is minder in beeld als oplossing.

De grootste uitdaging voor de komende 5 jaar is het gebrek aan goede (technische) medewerkers

In oktober 2015 heeft OOMT haar Structuuronderzoek ‘Onderzoek naar de personeelsopbouw in de mobiliteitsbranche’ uitgebracht. De belangrijkste vraagstukken in dit onderzoek waren de personeelsopbouw en het tekort of overschot van het aantal medewerkers per functie. In 2022 heeft VMS | Insight, in opdracht van OOMT, dit onderzoek opnieuw uitgevoerd. De omvang, de samenstelling en de personeelsopbouw van de mobiliteitsbranche zijn in kaart gebracht, net als de impact van elektrificatie en digitalisering op het werk. Werkgevers is gevraagd hoe zij vacatures invullen, wat hun toekomstverwachtingen zijn en welke kansen en belemmeringen zij voor de branche zien.

Personeelstekort baart zorgen

Ongeveer een kwart van de bedrijven in de mobiliteitsbranche geeft aan dat er een tekort aan personeel is in de werkplaats. Dit tekort zal naar verwachting de komende jaren toenemen. Bij fietsbedrijven is er ook een tekort aan verkopers, terwijl bij autodealers ook vraag is naar receptiemedewerkers en magazijnmedewerkers. De tekorten in de branche leiden bij zo’n 10% van de bedrijven tot het inzetten van flexkrachten (zzp’ers/uitzendkrachten of via payroll). Nieuw personeel wordt vooral geworven via het eigen netwerk. Maar ook via vacaturesites, social media en scholen; 72% staat open voor BBL-studenten en 56% voor BOL-studenten.

FTE per vestiging

Circa 16% van de bedrijven heeft meerdere vestigingen. Dit zijn voornamelijk autodealerbedrijven en bedrijfswagenbedrijven. Van deze bedrijven heeft 47% werkzaamheden op het gebied van administratie, HR en marketing centraal geregeld. Bedrijfswagenbedrijven en autodealers hebben de meeste FTE per vestiging, respectievelijk 16,5 en 13,6. De overige deelbranches hebben gemiddeld tussen de 3,7 en 6,2 FTE per vestiging. Ten opzichte van 2015 is het aantal FTE per dealervestiging toegenomen van 10,6 naar 13,6. Hier is de schaalvergroting van dealerbedrijven duidelijk zichtbaar. Bij onafhankelijke autobedrijven is het aantal FTE per vestiging afgenomen van 5,0 naar 4,5. Bij bedrijfswagenbedrijven is het aantal FTE afgenomen van 18,1 naar 16,9. In de autobranche is 45% van de FTE werkzaam in de werkplaats. Ter vergelijking: bij revisiebedrijven is dit 80%.

Invloed elektrische en hybride voertuigen

Nieuwe technologieën vormen een andere grote uitdaging. De elektrificatie van de aandrijflijn en verdergaande digitalisering van voertuigen heeft in alle deelbranches, vooral in de technische beroepen, invloed. Bijna 30% van de bedrijven verwacht dat deze ontwikkeling zal leiden tot een groei van het aantal elektronisch gespecialiseerde medewerkers. Bij autodealers en bedrijfswagenbedrijven zal een afname zijn van mechanisch gespecialiseerde medewerkers. Fietsbedrijven en camper- en caravanbedrijven verwachten juist ook een toename van mechanisch gespecialiseerde medewerkers. Online sales zal een grote invloed hebben op het verkoop- en communicatiewerk. Vooral het volgen van trainingen en cursussen wordt als oplossing aangedragen om nieuwe kennis binnen het bedrijf te krijgen. Maar ook het leren op de werkplek is belangrijk. Ruim 1 op de 8 bedrijven verwacht de komende drie jaar nieuwe functies te krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van online marketing, waterstof of elektronica experts.

Ondanks dat veel bedrijven ‘het bedrijf draaiende houden’ als één van de grootste uitdagingen ziet, verwacht 80% van de bedrijven dat het bedrijf over 3 jaar nog in de huidige vorm bestaat.

Het volledige onderzoek lees je hier.

De mobiliteitsbranche in cijfers

Ben je benieuwd wat er speelt in jouw deelbranche en wil je dit vergelijken met een andere deelbranche? In één oogopslag wordt dit duidelijk. Van het aantal bedrijven per deelbranche tot het soort dienstverband of de gemiddelde leeftijd van medewerkers. Van de uitstroom naar leeftijd tot de ontwikkeling van studenten. Alle cijfers uit de mobiliteitsbranche kun je eenvoudig terugvinden in de kerncijfers. Ook lees je hoe de arbeidsmarkt van de mobiliteitsbranche zich verhoudt met andere branches in de sector Techniek.

November 2022 | VMS Insight in opdracht van OOMT

De grootste uitdaging voor de toekomst is voor de meeste bedrijven personeel. Bijna alle deelbranches geven aan dat de toename van elektrische en hybride voertuigen en de toename van elektronische systemen invloed gaat hebben op het personeel, blijkt uit onderzoek dat OOMT heeft laten uitvoeren. Er is voornamelijk behoefte aan scholing en training van huidige technische medewerkers, zoals monteurs, technici en specialisten. Het aantrekken van nieuwe medewerkers of het uitbesteden van werkzaamheden is minder in beeld als oplossing.

De grootste uitdaging voor de komende 5 jaar is het gebrek aan goede (technische) medewerkers

In oktober 2015 heeft OOMT haar Structuuronderzoek ‘Onderzoek naar de personeelsopbouw in de mobiliteitsbranche’ uitgebracht. De belangrijkste vraagstukken in dit onderzoek waren de personeelsopbouw en het tekort of overschot van het aantal medewerkers per functie. In 2022 heeft VMS | Insight, in opdracht van OOMT, dit onderzoek opnieuw uitgevoerd. De omvang, de samenstelling en de personeelsopbouw van de mobiliteitsbranche zijn in kaart gebracht, net als de impact van elektrificatie en digitalisering op het werk. Werkgevers is gevraagd hoe zij vacatures invullen, wat hun toekomstverwachtingen zijn en welke kansen en belemmeringen zij voor de branche zien.

Personeelstekort baart zorgen

Ongeveer een kwart van de bedrijven in de mobiliteitsbranche geeft aan dat er een tekort aan personeel is in de werkplaats. Dit tekort zal naar verwachting de komende jaren toenemen. Bij fietsbedrijven is er ook een tekort aan verkopers, terwijl bij autodealers ook vraag is naar receptiemedewerkers en magazijnmedewerkers. De tekorten in de branche leiden bij zo’n 10% van de bedrijven tot het inzetten van flexkrachten (zzp’ers/uitzendkrachten of via payroll). Nieuw personeel wordt vooral geworven via het eigen netwerk. Maar ook via vacaturesites, social media en scholen; 72% staat open voor BBL-studenten en 56% voor BOL-studenten.

Invloed elektrische en hybride voertuigen

Nieuwe technologieën vormen een andere grote uitdaging. De elektrificatie van de aandrijflijn en verdergaande digitalisering van voertuigen heeft in alle deelbranches, vooral in de technische beroepen, invloed. Bijna 30% van de bedrijven verwacht dat deze ontwikkeling zal leiden tot een groei van het aantal elektronisch gespecialiseerde medewerkers. Bij autodealers en bedrijfswagenbedrijven zal een afname zijn van mechanisch gespecialiseerde medewerkers. Fietsbedrijven en camper- en caravanbedrijven verwachten juist ook een toename van mechanisch gespecialiseerde medewerkers. Online sales zal een grote invloed hebben op het verkoop- en communicatiewerk. Vooral het volgen van trainingen en cursussen wordt als oplossing aangedragen om nieuwe kennis binnen het bedrijf te krijgen. Maar ook het leren op de werkplek is belangrijk. Ruim 1 op de 8 bedrijven verwacht de komende drie jaar nieuwe functies te krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van online marketing, waterstof of elektronica experts.

Ondanks dat veel bedrijven ‘het bedrijf draaiende houden’ als één van de grootste uitdagingen ziet, verwacht 80% van de bedrijven dat het bedrijf over 3 jaar nog in de huidige vorm bestaat.

Het volledige onderzoek lees je hier.

De mobiliteitsbranche in cijfers

Ben je benieuwd wat er speelt in jouw deelbranche en wil je dit vergelijken met een andere deelbranche? In één oogopslag wordt dit duidelijk. Van het aantal bedrijven per deelbranche tot het soort dienstverband of de gemiddelde leeftijd van medewerkers. Van de uitstroom naar leeftijd tot de ontwikkeling van studenten. Alle cijfers uit de mobiliteitsbranche kun je eenvoudig terugvinden in de kerncijfers. Ook lees je hoe de arbeidsmarkt van de mobiliteitsbranche zich verhoudt met andere branches in de sector Techniek.

Januari 2018 | Traimfloat in opdracht van de zes technische O&O fondsen

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. De kennis die tijdens een opleiding of training wordt opgedaan, is niet voldoende om in te spelen op de snel veranderende inzichten en technieken. In de mobiliteitsbranche moet constant geleerd worden. De werkvloer blijkt hier de beste plek voor te zijn. Om leren op de werkvloer te stimuleren, is onderzocht hoe dit meer en bewuster kan worden ingezet.

Er zijn veel mogelijkheden om leren op de werkvloer nog succesvoller toe te passen.

Zes technische O&O fondsen hebben gezamenlijk Traimfloat laten onderzoeken hoe werkplekleren vaker en efficiënter ingezet kan worden. Er is op verschillende manieren informatie verzameld, onder andere door in de zes betrokken sectoren bedrijven te ondersteunen op het gebied van werkplekleren. Verschillende adviesbureaus zijn ingezet zodat goed getoetst kon worden wat wel en niet werkte. Nu blijkt: er zijn drie factoren van invloed op het succesvol inzetten van leren op de werkvloer.

Vergroot de kans op succes

Deze drie belangrijke factoren vergroten de impact van leren op de werkvloer en de kans op succes:

  1. Er moet een veilig maar uitdagend leerklimaat zijn binnen een organisatie. Mensen moeten fouten kunnen maken zodat ervan geleerd wordt. Ook moet er voldoende tijd en ruimte zijn om nieuwe dingen te bedenken en uit te proberen.
  2. De condities op de werkplek moeten in orde zijn. Het is belangrijk om situaties te creëren waarbij medewerkers creatief aan de slag moeten gaan en zelf verantwoordelijk zijn. Daarnaast bied je als bedrijf toegankelijke en up-to-date instructies, goede mogelijkheden om online informatie op te zoeken en organiseer je bijeenkomsten waarbij kennis wordt gedeeld. Interne ondersteuning door bijvoorbeeld collega’s en leidinggevenden spelen ook een belangrijke rol bij leren op de werkvloer.
  3. Ga voor maatwerk. Kenmerken van individuele medewerkers zoals leeftijd, generatie en opleidingsniveau hebben invloed op de manieren die je inzet om succes te boeken met leren op de werkplek. Bij jongere en minder ervaren medewerkers past coaching bijvoorbeeld goed. Bij oudere en meer ervaren medewerkers blijkt het verzamelen van informatie beter te werken. Pas de methode van leren aan op het individu.
Tips om leren op de werkvloer te faciliteren
  • Geef medewerkers keuzevrijheid in de uitvoering van de werkzaamheden.
  • Stimuleer een zelfstandige houding.
  • Biedt inspraak over de aanpak om te leren op de werkplek.
  • Geef het gevoel dat hun inbreng ertoe doet.
  • Spoor aan om vragen te stellen over het werk en de manier van werken.
  • Biedt voldoende mogelijkheden voor coaching en begeleiding.
  • Investeer in trainingen, workshops en cursussen. Dit bevordert leren op de werkvloer: medewerkers die kennis opdoen via trainingen, workshops of cursussen, besteden veel meer tijd aan werkzaamheden waarvan ze leren.

Meer informatie over het succesvol toepassen van leren op de werkvloer én hoe andere bedrijven dit doen, lees je in het volledige onderzoek.

Advies over aanpak

De adviseurs werkgeverschap van OOMT hebben veel ervaring opgedaan met het stimuleren van leren op de werkvloer. Wil je jouw jonge medewerkers bijvoorbeeld de kans geven zich te ontwikkelen? Ontbreken de handvatten om de functie van chef werkplaats goed uit te laten voeren? Vind je het lastig om tijd vrij te maken voor leren op de werkvloer? Maatwerk voor leren op de werkplek is van groot belang maar we hebben in het onderzoek gezien dat dit ook lastig is. Onze adviseurs werkgeverschap adviseren je graag, kosteloos. Neem gerust contact met ze op.

Quickscan: hoe staat jouw bedrijf ervoor?

Er is een online scan beschikbaar die jou inzicht geeft in wat goed is ingericht voor leren op de werkvloer en wat in je bedrijf nog aandacht nodig heeft. De scan vind je hier.

Praktijkvoorbeelden

Op werkpleklerenindetechniek.nl zie je hoe andere bedrijven uit onze branche het leren op de werkvloer hebben aangepakt. Waar liepen ze tegenaan en hoe hebben ze dit opgelost? Je leest het in de vele praktijkvoorbeelden.

2022| BOVAG

Superretailers doen een stap naar voren in de keten, hebben direct contact met de eindklant en zullen in toenemende mate de automotive retail regisseren. Dit heeft gevolgen voor nieuwverkoop, leasehandel en werkplaats, blijkt uit een nieuwe studie van BOVAG.

Efficiency in de werkplaats wordt nog belangrijker

De nieuwe netwerkstudie die KPMG in opdracht van BOVAG heeft uitgevoerd, is een vervolgonderzoek op ‘Autofabrikanten Business en Distributiemodellen’ en laat de veranderende positie van autobedrijven duidelijk zien. Er is een opkomst van met name autofabrikanten en grote leasemaatschappijen in de automotive retailsector. Dealers worden geconfronteerd met nieuwe distributiemodellen en kiezen er steeds vaker voor agent te worden. Onafhankelijke autobedrijven verliezen een deel van hun (particuliere) klanten, maar kunnen daar de superretailer als klant voor terugkrijgen. De rol voor het lokale onafhankelijke autobedrijf zal blijven, maar kleiner dan in het verleden.

Hogere eisen

Steeds meer fabrikanten kiezen voor het werken met agenturen: de eerste autofabrikanten hebben inmiddels de bestaande distributieovereenkomst met hun dealers opgezegd. Er zijn ook merken die nog wel blijven samenwerken met dealers. Welke keuze de fabrikanten ook maken, het staat vast dat zij meer regie zullen nemen. Op het verkoopproces, maar ook op onderhoud en reparatie. Daarnaast stellen zij steeds hogere eisen aan werkplaatsen: professionalisering, efficiëntie, kennis en landelijke dekking.

Lease wordt belangrijker 

Universele leasemaatschappijen willen kunnen concurreren met fabrikanten en zoeken schaalgrootte. Dit doen ze door innovatieve mobiliteitsproposities te introduceren. Leasemaatschappijen krijgen op deze manier een steeds meer centrale positie binnen de keten. Net als fabrikanten kunnen zij vanuit deze rol veel invloed uitoefenen op o.a. de stroom nieuwe en gebruikte voertuigen, maar ook op reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.

Het volledige onderzoek lees je hier.

April 2023 | KPMG in opdracht van BOVAG

De fietsbranche is volop in beweging. De populariteit van de e-bike neemt nog steeds toe. Uit het onderzoek blijkt dat dit leidt tot een hogere gemiddelde aanschafwaarde, meer omzet en meer winst. Het zorgt echter ook voor meer en complexere reparaties terwijl er een tekort is aan technisch geschoolde medewerkers. Hoe ga je als werkgever om met deze uitdagingen? Waar liggen je kansen voor de toekomst?

Medewerkers opleiden en behouden is een grote opgave

BOVAG heeft in 2023 voor ondernemers een studie laten doen door KPMG waarbij gesprekken zijn gevoerd met fietsbedrijven, fabrikanten, ketens, online aanbieders, leasemaatschappijen, servicepartijen en andere experts. Alle trends, ontwikkelingen, risico’s en kansen zijn hierdoor goed in kaart gebracht. We lichten er enkele uit.

Meer en complexer onderhoud

De toename van het gemiddeld aantal afgelegde kilometers door recreatief fietsen leidt tot meer onderhoud. Daarnaast vraagt het stijgende aantal elektrische fietsen om meer en complexere reparaties. Dit is voor consumenten lastiger om zelf uit te voeren. Consumenten willen ook meer ontzorgd worden en de nadruk op preventief onderhoud groeit.

Personeelstekort

Het onderzoek laat zien dat het managen van een fietsbedrijf een uitdaging is. Er is een tekort aan geschikt technisch personeel, onder andere door concurrentie vanuit andere sectoren. De werkeloosheid daalt en er is vergrijzing in de sector. Hoewel er in 2021 een instroom van nieuwe medewerkers was van 28%, is het aantal vacatures bij fietsbedrijven opgelopen. De jaarlijkse uitstroom in de branche is 17%. Daarnaast heeft maar liefst 76% van de nieuwe medewerkers geen afgeronde fietsopleiding. Fietsbedrijven staan dus voor de opgave medewerkers de komende jaren op te leiden en te behouden.

Kansen en uitdagingen

Lees het volledige onderzoek en krijg inzicht in alle kansen en uitdagingen voor de fietsbranche. Welke verschuivingen er zijn in het dealernetwerk en welke rol fabrikanten spelen. Welke impact het overheidsbeleid heeft en waar er groei of krimp te verwachten is. Wat dit betekent voor de toekomst van fietsbedrijven en welke taak er ligt voor de branche. Dit is allemaal in kaart gebracht zodat jij bewuster een strategische keuze kunt maken voor je fietsbedrijf. Meer informatie over het onderzoek lees je hier

– update –

Een onderzoek van de H&L Benchmarkgroep over 2023 geeft een beeld van nog recentere cijfers in de fietsbranche. Daarbij is een (kleine) daling in omzet en brutomarge te zien.

Bron: Tweewieler

Klantcontact verandert

Voor het opstellen van kwalificatiedossiers in het onderwijs worden beroepscompetentieprofielen (bcp’s) gemaakt. Een bcp beschrijft de werkzaamheden en competenties die nodig zijn om een bepaald beroep uit te oefenen. De uitkomsten van de Netwerkstudie Nederlandse Fietsenbranche zijn mede gebruikt om het beeld over de beroepen in de fietsbranche aan te scherpen. In het bcp van Fietstechnicus zien we dat klantcontact verandert. Klanten hebben toegang tot veel informatiebronnen, waardoor zij over meer voorkennis beschikken. Ook worden klanten steeds mondiger. Dit betekent dat er van de fietstechnicus een hoger kwaliteitsniveau verwacht wordt op zowel communicatief gebied als op het technisch uitvoerend vlak.

Juli 2022 | VMS Insight in opdracht van BOVAG

De truckmarkt is sterk in beweging. Op dit moment zijn er in Nederland zo’n 300 elektrische trucks geregistreerd. In het openbaar vervoer rijden al wat langer elektrische bussen rond en die geven een goede indicatie van de onderhoudsbehoefte. Zoals nu blijkt uit het BOVAG-onderzoek, zorgt de eerste generatie e-trucks en e-bussen voor uitdagingen op het gebied van kwaliteit. Hierdoor is er relatief veel werk aan deze voertuigen. Meer dan aanvankelijk werd voorzien. Combineer dit met de verwachte groei van het truckwagenpark en je ziet dat het aantal werkplaatsuren de komende jaren zal toenemen. Met het huidige tekort aan vakbekwame technische medewerkers kan het lastig zijn om al het werk gedaan te krijgen.

De onderhoudsbehoefte van een EV truck is zo’n 35% lager dan van een dieseltruck

Bij een eerder BOVAG-truckonderzoek in 2019 werd ingeschat dat de onderhoudsbehoefte van een elektrische truck aanzienlijk lager zou zijn dan van een traditionele dieseltruck. In het nieuwe BOVAG Truck Onderzoek 2022 (uitgevoerd door VMS | Insight in opdracht van BOVAG) met als primair doel de consequenties voor de aftersales van truckdealers in kaart te brengen, blijkt dat e-trucks bijna twee keer meer uren doorbrengen in de werkplaats dan in 2019 werd gedacht. De onderhoudsbehoefte werd toen ingeschat op -65%, nu blijkt dit -35% te zijn in vergelijking met onderhoud van een dieseltruck.

Impact op aftersales

De ingroei van elektrisch aangedreven trucks komt pas laat in dit decennium op volle sterkte. Met minder e-trucks op de weg, duurt het langer voordat kinderziektes bestreden kunnen worden. Dit betekent in de regel ook een niet-optimale efficiency in de werkplaats. Kennis en routine zijn nog onvoldoende ontwikkeld en leiden tot meer (diagnose-) uren. De hoge onderdeelprijzen komen daar nog bovenop. Overigens verwacht onderzoeksbureau Panteia dat de onderdeelprijzen tegen 2030 dalen naar het niveau van dieselvoertuigen. Dat neemt niet weg dat de opkomst van de e-truck veel zal vragen van je huidige en toekomstige medewerkers. Bereid je voor. BOVAG noemt als voorbeeld een erkenning voor truckwerkplaatsen die aantoont dat op het juiste niveau en veilig aan elektrische trucks wordt gewerkt.

Waterstof

De inzet van volledig elektrische trucks zal tot 2025 geleidelijk toenemen, maar neemt pas in 2028 een grote vlucht, vermeldt het onderzoek. Trucks op waterstof (Fuell Cell Electric Vehicles) komen vanaf 2025 op beperkte schaal beschikbaar en zullen rond 2029/2030 tot een serieus volume uitgroeien.

Kansen en uitdagingen

Lees het volledige onderzoek en krijg inzicht in alle kansen en uitdagingen voor de truckbranche. Het onderzoek schetst voor drie scenario’s de ontwikkeling van de ingroei van batterij- en waterstof-elektrische trucks en het effect daarvan op het aftersales businessmodel tot en met 2030. Hoe jonger het wagenpark in onderhoud is, hoe groter de impact op aftersales. Breng daarom de eigen situatie goed in kaart: voor de huidige situatie en voor de toekomst. Wacht niet te lang want het zal hard gaan.

Het volledige onderzoek lees je hier.

E-certificaat

De NEN 9140:2019 stelt specifieke eisen aan het veilig werken aan elektrische voertuigen door het wegnemen van elektrische gevaren. Er is al divers aanbod van trainingen en examens beschikbaar. Om op één manier aantoonbaar te maken dat technici daadwerkelijk beschikken over de juiste kennis om veilig aan EV’s te werken, hebben cao-partijen in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche afgesproken hiervoor EV branchecertificering op persoonsniveau te ontwikkelen: het e-certificaat. Dit is door OOMT samen met exameninstellingen IBKI en Ecarr opgepakt.

Februari 2022 | KPMG in opdracht van BOVAG

Fabrikanten heroverwegen hun business- en distributiemodellen. Dealers worden geconfronteerd met nieuwe distributiemodellen of worden agent. De verwachting is dat in 2030 minder dan een derde van de verkopen via franchisers lopen. Verdiensten uit onderhoud en reparaties zullen afnemen door OTA (over-the-air) en elektrische voertuigen. Bedrijven moeten zich bewust zijn van de rol en positie die ze nu hebben en de positie die ze in de toekomst willen invullen.

BOVAG voorziet een omzetdaling van 11% in aftersales

De meeste fabrikanten positioneren zich steeds meer als regisseur voor producten en diensten aan de klant, blijkt uit analyse van de business- en verdienmodellen van autofabrikanten door KPMG in opdracht van BOVAG. De ontwikkelingen bij fabrikanten hebben grote invloed op de activiteiten van zowel dealers als onafhankelijke autobedrijven. We lichten de belangrijkste gevolgen toe.

Minder onderhoud

De bruto omzet in nieuwverkoop tot 2030 zal door de nieuwe distributievormen dalen met 36%. Superretailers zijn in opkomst en autofabrikanten gaan steeds meer rechtstreeks aan consumenten verkopen. Dit leidt tot een overcapaciteit in aantal vestigingen van 45% en voor werkplaatsen tot een overcapaciteit van 36%. Bovendien voorziet BOVAG een daling van 11% omzet in reparatie en onderhoud. Vooral door lage marges op EV’s maar ook door OTA: een groot deel van de software-updates en preventief onderhoud kan op afstand worden uitgevoerd door de fabrikant.

Impact EV’s op aftersales

Het sterk groeiende aandeel van elektrische voertuigen (EV) heeft een negatieve impact op de aftersalesmarkt. Een EV heeft gezien het beperktere aantal onderdelen een stuk minder aftersaleskosten dan een auto met een verbrandingsmotor (ICE). De mechanische onderdelen op een EV zijn daarnaast ook niet te vergelijken met onderdelen op een ICE. Dit betekent dat de serviceprocessen in de toekomst moeten veranderen.

Hoeveelheid bewegende onderdelen van een ICE vs. EV in de aandrijflijn.

Omscholing noodzakelijk

Auto-onderdelen worden duurder door de complexere technologie. Het werk dat komt kijken bij de mechanische onderdelen van een EV zijn van een andere aard dan bij ICE. Hiervoor zal een omscholing van medewerkers moeten plaatsvinden.

Keuzes maken

De ontwikkelingen bij fabrikanten hebben grote invloed op de activiteiten van autoretailers, zowel bij dealers als onafhankelijke autobedrijven. Ondernemers moeten keuzes maken: waar ga ik me in specialiseren, ga ik in zee met superretailers, focus ik op regulier onderhoud of specialistisch onderhoud? Lees het volledige onderzoek hier en krijg inzicht in de vele uitdagingen voor de autobranche.

Vervolgonderzoek

De ontwikkelingen bij fabrikanten hebben grote invloed op de activiteiten van autoretailers, zowel dealers als onafhankelijke autobedrijven. Hoe automotive retail zich ontwikkelt naar 2030 heeft BOVAG bekeken in een vervolgonderzoek. De resultaten van dit onderzoek lees je hier.

Gevolgen voor werkgevers

Het maken van keuzes rond positionering en mogelijke veranderingen in omzet, heeft directe gevolgen voor werkgeverschap: wat heb je nodig van je medewerkers, hoeveel medewerkers heb je nodig, op hoeveel vestigingen zijn ze nodig en hoe werken ze vestigings-overstijgend met elkaar samen? In een onderzoek van 2022 dachten de meeste autodealers (72%) dat hun bedrijf in 2025 nog in dezelfde vorm zou bestaan. Ook 83% van de onafhankelijke autobedrijven dachten er zo over.

Bron: Structuuronderzoek OOMT 2022

EV-kennis en -vaardigheden

Voor alle functies in het autobedrijf verwacht meer dan de helft van de respondenten van het ‘Structuuronderzoek OOMT 2022’ dat EV maar zeker ook elektronische systemen al tot 2025 invloed heeft op de kennis en vaardigheden die worden gevraagd. Bij onderhoud aan en/of verkoop van EV’s is er specialistische kennis nodig, zeker op het gebied van veilig en gezond werken. Het merendeel van de respondenten ziet als oplossing daarvoor ontwikkeling van huidige medewerkers ten opzichte van nieuwe medewerkers aannemen of werkzaamheden uitbesteden.

Bron: Structuuronderzoek OOMT 2022

Maart 2024 | UWV Spanningsindicator

Het is moeilijk om personeel te vinden. Begin 2024 ervaart de helft van de ondernemers in de mobiliteitsbranche het tekort aan arbeidskrachten als een belemmering voor het bedrijf. Dit geldt niet alleen voor technische beroepen maar ook voor verkoopfuncties.

Er zijn veel openstaande vacatures en weinig werkzoekenden in de branche

De Spanningsindicator van UWV geeft de spanning weer tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Voor de mobiliteitsbranche geeft de indicator al lange tijd ‘zeer krap’ aan: veel openstaande vacatures, weinig werkzoekenden. Daarnaast veranderen beroepen in de branche door technologische ontwikkelingen en verduurzaming.

Meer werk

Na de coronacrisis steeg de vraag naar personeel aanzienlijk, waardoor de krapte op de arbeidsmarkt historische hoogten bereikte. Daarnaast groeide het aantal personenauto’s tussen 2019 en 2023, terwijl het aantal gereden kilometers in het goederenvervoer toenam. Dit alles resulteerde in een toename van werkgelegenheid in onderhoud, reparatie en verkoop.

Beroepen veranderen

Door de opkomst van elektrische voertuigen (EV’s) veranderen beroepen in de mobiliteitsbranche. Er is meer aandacht vereist voor veilig werken aan een EV in verband met de hoge voltage batterij. Daarnaast is er specialistische ICT-kennis nodig om data uit te lezen en diagnoses te kunnen stellen. Ook in auto’s met een verbrandingsmotor wordt de elektronica steeds geavanceerder.

Het volledige bericht van UWV lees je hier.

Jongeren behouden

In de mobiliteitsbranche werken relatief veel jongeren en veel van hen verlaten vroegtijdig de branche. In 2021 deed OOMT onderzoek naar de reden waarom jongeren de branche verlaten. De belangrijkste oorzaken en motivaties van de hoge uitstroom lees je hier. Wil je weten hoe je ervoor kunt zorgen dat jong talent graag bij jou wil (blijven) werken? Hier zijn goede mogelijkheden voor, blijkt uit een vervolgonderzoek dat OOMT in 2023 heeft laten uitvoeren. Lees hier wat je als werkgever kunt doen en bekijk onze tipkaart.

Kom je er niet helemaal uit?

Geen probleem. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Gebruik onze zoekfunctie eens of stel je vraag aan een van onze medewerkers!

Mis niets

Schrijf je in voor de OOMT nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van OOMT en de ontwikkelingen binnen de mobiliteitsbranche.

"*" geeft vereiste velden aan

DD dash MM dash JJJJ
Wanneer je op 'Houd mij op de hoogte' klikt, ga je akkoord met onze privacy policy.